fbpx
panduan Pengurusan Kewangan Pemilik Perniagaan Kecil untuk PKS malaysia

Panduan Pengurusan Kewangan Pemilik Perniagaan Kecil Di Malaysia

Selain daripada kos pendaftaran yang rendah, salah satu kelebihan utama Perusahaan Enterprise berbanding Sdn Bhd adalah syarat pelaporan kewangan yang kurang ketat. 

Namun, ini bukan alasan untuk pengurusan kewangan tidak teratur! 

sistem pengurusan kewangan yang tidak teratur mengakibatkan kecelaruan
Mana pulak bil minggu lepas?

Ini kerana menyediakan satu sistem perakaunan ringkas buat perniagaan kecil tidak sukar, dan dalam panduan ini, kami akan menunjukkan bagaimana anda boleh melakukannya dalam tiga langkah. 

Begini cara kami menerangkannya: 

 • Kami bermula dengan beberapa istilah perakaunan yang pemilik perniagaan perlu tahu
 • Kami akan berkongsi tiga langkah untuk menyediakan sistem perakaunan asas (dengan contoh)
 • Kami akan akhiri panduan ini dengan empat cadangan perakaunan PKS

Mari kita mulakan!

Istilah perakaunan penting 

Luangkan masa untuk merujuk kepada senarai ini kerana ia penting untuk memahami bahagian-bahagian seterusnya. 

IstilahDefinisi
Akaun belum bayarJumlah yang terhutang kepada pembekal atau vendor untuk barang atau perkhidmatan yang diterima tetapi belum dibayar.
Akaun belum terimaJumlah yang pelanggan berhutang untuk produk atau perkhidmatan yang dijual dan dihantar tetapi pembayaran belum diterima.
AsetSumber yang dimiliki oleh perniagaan yang boleh menghasilkan pendapatan seperti tunai, jentera, dan inventori.
LiabilitiJumlah yang terhutang kepada pihak lain, termasuk pinjaman, bil yang belum dibayar, dan gaji.
AkruanPendapatan yang diperoleh atau perbelanjaan yang dikeluarkan yang memberi kesan kepada pendapatan bersih perniagaan pada penyata pendapatan, walaupun tunai belum bertukar tangan.
Penyata imbangPenyata kewangan yang menyediakan gambaran segera tentang aset perniagaan, liabiliti, dan ekuiti pemegang saham pada masa tertentu.
Penyata aliran tunaiLaporan yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam akaun penyata keseimbangan dan pendapatan mempengaruhi tunai.
Carta akaunSenarai berstruktur semua akaun yang digunakan oleh organisasi untuk mengkategorikan dan mencatat transaksi kewangan.
PendapatanPendapatan keseluruhan yang dijana oleh jualan barang atau perkhidmatan.
Penyata pendapatanMenggariskan pendapatan, kos, dan perbelanjaan dalam tempoh tertentu untuk menyajikan keuntungan bersih atau kerugian.

Baiklah, mari kita pergi ke bahagian utama panduan ini – menyediakan sistem pengurusan kewangan untuk PKS anda!

3 langkah dalam sistem perakaunan perniagaan kecil 

Sistem perakaunan yang mudah digunakan tetapi boleh dipercayai cukup penting untuk kejayaan mana-mana PKS, dan mujurnya ia boleh dicapai dalam tiga langkah mudah: 

 1. Pilih kaedah perakaunan
 2. Sediakan Carta Akaun
 3. Simpan rekod yang tepat!

Mari lihat setiap langkah dengan lebih terperinci. 

Langkah 1: Pilih kaedah perakaunan 

Pilihan pertama anda adalah antara kaedah perakaunan berdasarkan tunai atau akruan. Setiap kaedah mempunyai kebaikan dan kesesuaian bergantung kepada jenis dan saiz operasi perniagaan anda. 

 Asas Tunai UbahsuaiAsas Akruan
HasilDirekodkan hanya apabila tunai diterima.Direkod dalam tempoh diperolehi.
PerbelanjaanDirekod hanya apabila bayaran tunai dilakukan.Direkod dalam tempoh digunakan.
AsetTidak dipermodalkan dan direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran.Direkod sebagai aset dan dipermodalkan dalam tempoh usia gunanya. Susutnilai dikenakan sepanjang tempoh usia gunanya.
LiabilitiTidak dilaporkan dan direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran.Direkod dalam tempoh ianya ditanggung (incurred) sehingga dilunaskan.

Dasar akruan 

Kaedah akruan mencatat pendapatan dan perbelanjaan apabila transaksi berlaku meskipun wang belum lagi diterima atau dibayar

Sebagai contoh, jika perkhidmatan atau produk telah dihantar kepada pelanggan, pendapatan itu diiktiraf dalam akaun anda yang boleh diterima walaupun pembayaran belum lagi diterima. 

sistem perakaunan dasar akruan untuk perniagaan yang lebih besar

Kaedah ini menyediakan pandangan yang lebih terperinci tentang prestasi kewangan perniagaan, menjadikannya pilihan utama bagi perniagaan lebih besar, terutamanya yang memiliki penyelesaian pembayaran yang besar, kompleks ataupun memakan masa yang lama. 

Dasar tunai 

Kaedah ini merekod transaksi hanya apabila wang tunai masuk atau keluar dari akaun bank

Menggunakan contoh di atas, tiada catatan akan dibuat sehingga pelanggan benar-benar membayar dan wang tersebut berada dalam akaun bank perniagaan anda. 

Ia biasanya digunakan oleh perniagaan yang lebih kecil yang berhadapan dengan transaksi tunai lebih rendah, kerana perakaunan berdasarkan akruan mungkin melebihi keperluan mereka.

Langkah 2: Sediakan Carta Akaun 

Seperti yang dinyatakan dalam jadual kami di atas, Carta Akaun mengelaskan semua akaun yang digunakan oleh suatu perniagaan ke dalam kategori masing-masing, iaitu: 

 • aset
 • liabiliti
 • ekuiti
 • pendapatan, dan
 • perbelanjaan

Lazimnya, setiap akaun diberikan kod / nombor unik untuk pengenalan mudah. 

Contoh Carta Akaun

Berikut adalah contoh Carta Akaun untuk kedai F&B fiksyen di Malaysia.  

premis FB sebagai contoh pks yang memerlukan sistem pengurusan kewangan pks
KategoriNombor AkaunNama Akaun
Aset  
 1010Wang Tunai
 1020Akaun Semasa
 1030Petty Cash
 1040Inventori (Makanan)
 1050Peralatan
 1060Perabot dan Kelengkapan
Liabiliti  
 2010Akaun Belum Bayar
 2020Pinjaman
 2030Kad Kredit
Ekuiti  
 3010Modal Pemilik
 3020Pengeluaran Pemilik
Pendapatan  
 4010Makanan
 4020Minuman
 4030Perkhidmatan Katering
 4040Pendapatan Lain
Cost of Goods Sold (COGS)  
 5010Kos Makanan yang Dijual
 5020Kos Minuman yang Dijual
Perbelanjaan  
 6010Sewa Premis
 6020Utiliti
 6030Gaji Pekerja
 6040Perbekalan
 6050Pengiklanan
 6060Insurans
 6070Baik Pulih dan Penyelenggaraan
 6080Susut nilai
 6090Yuran Bank
 6100Perbelanjaan Profesional (contohnya, akauntan)
 6110Cukai (contohnya, cukai jualan, cukai pendapatan)

Dengan menghubungkan kod dengan kategori akaun, senang untuk agen cukai, pekerja, dan anda sebagai pemilik untuk mengenal pasti akaun dan memudahkan pelaporan / analisis kewangan. 

Sudah tentu, Carta Akaun anda harus mencerminkan keperluan perniagaan spesifik anda.

Langkah 3: Simpan rekod yang tepat!

Setelah selesai memilih kaedah perakaunan dan menyediakan Carta Akaun, yang tinggal hanyalah untuk melaksanakan penyimpanan rekod dengan tepat dan jujur.

Pastikan terdapat peraturan yang jelas tentang cara merekodkan transaksi kewangan buat seluruh organisasi.

Ini akan memastikan rekod yang tepat, penyusunan fail yang teratur, dan pematuhan dengan keperluan penyimpanan rekod SSM

Menggunakan rekod untuk menjana penyata imbangan 

Sebagaimana yang dinyatakan, penyata imbangan adalah gambaran aset, liabiliti, dan ekuiti pemilik perniagaan pada waktu tertentu. Ia membolehkan situasi kewangan perniagaan anda dinilai dengan mengetahui apa yang: 

 • dimiliki
 • terhutang, dan
 • dilabur

Dengan sekilas! 

ASSET
Assets Semasa:RM 126,000
Tunai Di TanganRM 21,000
Akaun SemasaRM 42,000
Petty CashRM 8,400
Inventori (Makanan)RM 54,600
Jumlah Asset SemasaRM 126,000
Asset Tetap:RM 105,000
PeralatanRM 63,000
Perabot dan PemasanganRM 42,000
Jumlah Asset TetapRM 105,000
JUMLAH ASSETRM 231,000
LIABILITI DAN EKUITI
LiabilitiRM 42,000
Akaun Belum BayarRM 21,000
Hutang PinjamanRM 8,400
Hutang Kad KreditRM 12,600
Jumlah LiabilitiRM 42,000
Ekuiti:RM 189,000
Modal PemilikRM 189,000
Pengeluaran PemilikRM 0
Jumlah EkuitiRM 189,000
JUMLAH LIABILITI DAN EKUITIRM 231,000

Berikut adalah apa yang dapat kita ketahui tentang kedudukan kewangan outlet F&B kita berdasarkan kenyataan imbangan di atas: 

 • Ia memiliki aset keseluruhan berjumlah RM 231,000
 • Ia memiliki liabiliti keseluruhan berjumlah RM 42,000
 • Ekuiti perniagaan adalah RM 189,000
 • Perniagaan memiliki kecairan baik kerana nisbah aset semasa dengan liabiliti semasa adalah 3:1
 • 45.45% aset perniagaan adalah aset tetap
 • Ia memiliki nisbah hutang-ekuiti baik kerana nilai ekuiti jauh lebih besar daripada jumlah hutang

Jika ini adalah perniagaan sebenar, penyata imbangan ini menunjukkan bahawa perniagaan berada dalam keadaan kewangan yang stabil dan kukuh.

Akan tetapi, penyata imbangan hanya boleh dipercayai sekiranya pasukan anda mengambil serius penyimpanan rekod, membawa kita kepada cadangan kami buat amalan perakaunan PKS. 

4 Amalan terbaik perakaunan PKS

Untuk memastikan pengurusan kewangan yang lancar, berikut adalah beberapa amalan yang kami syorkan untuk mana-mana PKS di Malaysia: 

1. Tetapkan dasar perbelanjaan perniagaan 

Pastikan ada dasar belanja yang jelas dan komprehensif untuk mengekalkan disiplin dan ketelusan kewangan. Dasar ini harus gariskan garis panduan untuk 

 • perbelanjaan yang dibenarkan
 • proses kelulusan
 • keperluan dokumentasi, dan
 • akibat pelanggaran dasar!

2. Langgani perisian perakaunan tempatan 

Memanfaatkan perisian yang direka khas untuk gaji dan perakaunan Malaysia dapat memperhalusi operasi kewangan untuk SME. 

Kami mengesyorkan memilih penyedia tempatan berbanding pilihan antarabangsa kerana yang terdahulu biasanya menawarkan servis yang disesuaikan dengan peraturan cukai tempatan Malaysia, keperluan pematuhan, dan syarat pelaporan. 

Untuk ketahui lebih lanjut, baca panduan kami untuk ciri utama sistem perisian perakaunan PKS Malaysia

3. Amalkan sistem simpan kira ‘double entry’ 

Walaupun sistem kira single entry lebih mudah, sistem kira ‘double entry’ jauh lebih sesuai untuk menyimpan rekod kewangan yang tepat dan boleh dipercayai. Kaedah simpan kira ini memerlukan pencatatan setiap transaksi dengan satu entri debit dan satu entri kredit, memastikan aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, dan perbelanjaan direkodkan dengan betul. 

4. Gunakan servis perakaunan pihak ketiga 

Apabila PKS berkembang, mereka sering terserempak dengan topik kewangan lebih kompleks yang memerlukan pakar seperti kewajipan cukai pegangan.

Dengan menggunakan servis firma profesional untuk keperluan perakaunan, percukaian, atau perkhidmatan penasihat kewangan, pemilik PKS mendapat akses kepada pengetahuan dan sumber khusus tanpa perlu mengupah staf sepenuh masa. 

Tambahan lagi, servis ini tidak semahal jangkakan orang ramai – tanya saja kami! 

Izinkan MISHU bantu pengurusan kewangan perniagaan anda

Co sec Manager Fenny

Pasukan MISHU sentiasa bersedia untuk menbantu para usahawan di Malaysia untuk menguruskan sistem kewangan dan perakaunan mereka. Hubungi kami!

Powered by MISHU AI
Maya

Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

Let's get started. How can I help you today?

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Scroll to top
Dikuasai oleh MISHU AI
Maya

Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?