fbpx

Lesen Perniagaan Di Malaysia

Walaupun sudah diperbadankan, syarikat anda masih belum dibenarkan menjalankan operasi tanpa lesen perniagaan.

Bergantung pada jenis perniagaan, anda mungkin perlu mendapatkan lesen, permit, pendaftaran dan kebenaran daripada beberapa pihak berkuasa, agensi kerajaan, badan berkanun atau kawal selia yang berkaitan.

Tahukah anda?
Terdapat lebih daripada 300 jenis lesen perniagaan di Malaysia dan kami boleh membantu anda memohon lesen-lesen ini.

Business License cover

Lesen Premis Perniagaan

Lesen Premis

Apakah itu: Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan untuk perniagaan beroperasi di premis fizikal dalam bidang kuasa pihak berkuasa tersebut. Lesen ini wajib dipamerkan di premis pada setiap masa.

Jenis Lesen Premis Perniagaan

Terdapat pelbagai jenis lesen premis perniagaan di Malaysia. Lesen premis perniagaan yang diperlukan oleh perniagaan anda bergantung pada jenis perniagaan tersebut.

Untuk jenis aktiviti perniagaan tertentu, majlis perbandaran yang berkaitan akan membuat penilaian dan menentukan sama ada perniagaan itu berada di bawah kategori lesen di mana permohonan telah dibuat.

Perniagaan tertentu juga dikehendaki mendapatkan dokumen sokongan daripada kementerian yang berkenaan dan/atau badan kerajaan lain yang berkaitan sebelum dibenarkan membuat permohonan untuk mendapatkan lesen premis perniagaan.

Berikut adalah beberapa lesen premis perniagaan yang paling biasa dan mudah di Malaysia

Lesen Pejabat

Pejabat Urusan

Lesen Kedai Kasut

Kedai Kasut

Lesen Kedai Bunga

Kedai Bunga

Barber Shop License

Kedai Gunting Rambut

Lesen Restoran F&B

Kedai Makanan

Tempat Mengemukakan Permohonan

Permohonan untuk mendapatkan lesen premis perniagaan hendaklah dibuat dengan majlis bandaran yang berkenaan di mana terletaknya premis anda.

Untuk menentukan majlis perbandaran yang patut dihubungi, anda dinasihatkan untuk memberikan kami satu salinan Resit Taksiran (Cukai Taksiran/Pintu) yang dikeluarkan oleh majlis perbandaran berkait dengan premis anda.

Sebagai contoh, walaupun alamat menunjukkan premis terletak di Kuala Lumpur, majlis perbandaran yang mengawal selia premis tersebut tidak semestinya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).
Apa yang anda perlu tahu

1. Terdapat pelbagai jenis Lesen Premis Perniagaan di Malaysia, dan lesen khusus yang diperlukan bergantung pada jenis perniagaan anda.

2. Bagi aktiviti perniagaan tertentu yang dikawal dengan lebih ketat, Pihak Berkuasa Tempatan akan menilai dan menentukan sama ada sesuatu perniagaan itu berada di bawah kategori lesen yang dipohon.

3. Perniagaan tertentu dikehendaki mendapatkan dokumen sokongan daripada Kementerian Kerajaan yang berkaitan dan/atau badan kawal selia lain yang berkaitan sebelum dibenarkan memohon Lesen Premis Perniagaan.

4. Bayaran untuk Lesen Premis Perniagaan akan bergantung kepada jenis perniagaan dan juga keluasan tapak persegi premis (untuk perniagaan tertentu).

5. Lesen Premis Perniagaan biasanya sah selama satu (1) tahun dari tarikh kelulusan/pembaharuan. Lesen tersebut boleh diperbaharui setiap tahun dengan membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan.

Yuran Pihak Berkuasa Tempatan

Yuran yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa tempatan untuk lesen premis perniagaan juga bergantung pada jenis perniagaan anda, dan untuk perniagaan tertentu, ia juga tertakluk kepada keluasan lantai premis.

Tempoh Lesen

Lazimnya, lesen perniagaan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan adalah sah untuk tempoh satu tahun dari tarikh kelulusan permohonan/kelulusan pembaharuan. Lesen tersebut boleh diperbaharui setiap tahun dengan membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan.

Kami boleh membantu berurusan dengan Pihak Berkuasa Tempatan dan mendapatkan lesen yang diperlukan untuk pemilik perniagaan.

Kami memerlukan dokumen berikut daripada anda:

1. Salinan set lengkap dokumen SSM
2. Salinan Perjanjian Jual Beli ATAU Perjanjian Penyewaan
3. Salinan kad pengenalan ATAU gambar pasport pemohon
4. Salinan pejabat anda pelan susun atur
5. Gambar premis perniagaan
6. Salinan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) ATAU Sijil Layak Menduduki (CF)
7. Resit Keluar Sewa (Cukai Tanah) dan Taksiran (Cukai Taksiran/ Pintu)
8. Salinan surat sokongan Bomba/ Sijil Bomba
9. Gambar bahagian luar premis anda menunjukkan tempat papan tanda akan dipamerkan
10. Visual warna papan tanda yang menunjukkan reka bentuk, warna dan ukuran fizikal

MISHU berpengalaman memohon lesen-lesen berikut:

 • Salinan set lengkap dokumen SSM
 • Lesen Premis Perniagaan
 • Lesen Papan Tanda
 • Lesen Borong dan Pengedaran Runcit Perdagangan (WRT)
 • Lesen Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
 • Lesen Arak
 • Lesen Muzik Malaysia Digital (MD)
 • Lesen Buruh (JTK)
 • Lesen Kementerian Pendidikan (KPM)
 • Lesen Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan (MOTAC)
 • Lesen Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
 • Lesen Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

Lesen Iklan Papan Tanda

Apakah itu: Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan untuk perniagaan mempamerkan papan tanda di luar premis atau kiosk (seperti di pusat beli-belah).

Kami biasanya menggalakkan pelanggan kami untuk memohon lesen iklan premis perniagaan dan papan tanda sekaligus untuk menjimatkan kos. Perlu diingatkan juga bahawa majlis bandaran tertentu telah mewajibkan permohonan kedua-dua lesen ini pada masa yang sama.

Apa yang anda perlu tahu

1. Jenis perniagaan anda mesti dinyatakan dengan jelas pada papan tanda dalam Bahasa Melayu, bersama-sama dengan nama syarikat dan nombor lesen perniagaan anda.

2. Bahagian Bahasa Melayu yang hendak dipaparkan mestilah mendapat kelulusan Institut Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia biasanya mengambil masa kira-kira satu (1) hingga tiga (3) hari bekerja untuk mendapatkan kelulusan ini.

3. Papan tanda tidak boleh dipasang pada sebarang struktur kaca, tingkap, fasad atau menghalang sebarang pandangan atau laluan pejalan kaki.

4. Semua visual yang berkaitan dengan minuman beralkohol, rokok, dan perbuatan tidak senonoh adalah dilarang.

5. Lesen Iklan Papan Tanda biasanya sah selama satu (1) tahun dari tarikh kelulusan/pembaharuan. Lesen tersebut boleh diperbaharui setiap tahun dengan hanya membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan.

Syarat-Syarat Papan Tanda

Jenis perniagaan anda mesti dinyatakan dengan jelas dalam Bahasa Melayu (Bahasa Malaysia) pada papan tanda, bersama dengan nama syarikat dan nombor lesen perniagaan anda.

Selanjutnya, untuk majlis bandaran meluluskan penempatan papan tanda di premis anda, anda juga mesti memastikan bahawa papan tanda itu tidak akan dipasang di atas mana-mana struktur kaca, tingkap, fasad atau menghalang pandangan atau laluan pejalan kaki.

Sebarang visual berkaitan minuman beralkohol, rokok, gambar tidak senonoh dilarang dipamerkan di papan tanda.

Sample:

Proses dan Tempoh Tambahan

Bahagian Bahasa Melayu yang hendak dipaparkan mestilah mendapat kelulusan Institut Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia biasanya mengambil masa kira-kira satu (1) hingga tiga (3) hari bekerja untuk mendapatkan kelulusan ini.

Tempoh Lesen

Lazimnya, lesen papan tanda yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan adalah sah untuk tempoh satu (1) tahun dari tarikh kelulusan permohonan/kelulusan pembaharuan. Lesen tersebut boleh diperbaharui setiap tahun dengan hanya membayar yuran pembaharuan yang ditetapkan.

FAQ

Apakah jenis lesen perniagaan yang berbeza?
Secara amnya, terdapat tiga(3) jenis lesen perniagaan:

*Lesen perniagaan am yang diperlukan oleh kebanyakan perniagaan
*Lesen khusus industri
*Lesen khusus aktiviti yang meliputi dua atau lebih industri
Apakah jenis lesen perniagaan yang biasanya diperlukan?

Itu ialah lesen perniagaan am yang terdiri daripada Lesen Premis Perniagaan yang membenarkan perniagaan beroperasi di premis fizikal dalam bidang kuasa tertentu, dan Lesen Papan Tanda, membenarkan perniagaan mempamerkan papan tanda di luarnya. premis atau kiosk.

Berapa lamakah masa yang diambil untuk mendapatkan semua lesen perniagaan?

Ia bergantung, walaupun secara purata kebanyakan perniagaan sepatutnya dapat mendapatkan lesen yang diperlukan dalam tempoh 14 hari.

Berapakah kos lazim untuk mendapatkan semua lesen yang diperlukan?

Lesen komposit biasanya bermula daripada RM650, tetapi boleh berubah bergantung pada butiran perniagaan termasuk lokasi dan saiz premis. Untuk anggaran yang tepat, sila hubungi kami.

Bagaimana MISHU boleh membantu?
Pasukan kami berpengalaman dengan proses memohon dan mendapatkan pelbagai lesen perniagaan di Malaysia. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, proses permohonan akan berjalan dengan lancar, membolehkan pemilik perniagaan mula beroperasi secepat mungkin.

Pendek kata, sebarang lesen yang anda perlukan, kami boleh mendapatkannya dengan lebih cepat.
Badan berkanun manakah yang mengeluarkan lesen perniagaan?

Lesen am dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan kawasan tertentu, manakala lesen aktiviti dan industri khusus dikeluarkan oleh kementerian kerajaan yang berkaitan.

Adakah lesen perniagaan diperlukan untuk memperbadankan syarikat?

Tidak, tetapi lesen perniagaan diperlukan untuk beroperasi secara sah.

Apakah risiko jika beroperasi tanpa lesen perniagaan?

Anda mungkin didenda dan dikompaun oleh pihak berkuasa tempatan. Ketiadaan lesen tertentu mungkin juga boleh mengakibatkan hukuman penjara.

maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

Hubungi Kami

  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?