fbpx

Pematuhan Cukai & Perkhidmatan Nasihat

Peraturan dan pemfailan cukai korporat cukup mengelirukan.

Rangkaian perkhidmatan cukai MISHU memastikan perniagaan sentiasa patuh kepada undang-undang pencukaian Malaysia agar para pemilik dan pengarah boleh fokus sepenuhnya kepada bisnes.

Tax Compliance Advisory cover
Corporate tax services

Perkhidmatan Cukai Korporat

 • Menyediakan dan memfailkan penyata cukai tahunan syarikat dengan LHDN
 • Menyediakan pengiraan cukai pendapatan
 • Nasihat pembayaran baki cukai, jika ada
 • Nasihat berkenaan tarikh penyerahan anggaran cukai yang perlu dibayar (Borang CP204) dan sebarang keperluan pematuhan yang berkaitan
 • Menyerahkan Borang CP 204 berdasarkan amaun anggaran cukai perlu dibayar
 • Mengingatkan pengarah tentang semakan anggaran cukai menjelang bulan ke-6 dan ke-9
 • Menyediakan sebarang semakan anggaran cukai melalui Borang CP204A
 • Mengirim bayaran ansuran cukai bulanan di kaunter pembayaran LHDN (tidak termasuk pembayaran & caj logistik)
 • Menghantar skim ansuran cukai atau CP 204 kepada syarikat
Tax planning and advisory services

Perancangan Cukai & Khidmat Nasihat

 • Perancangan cukai syarikat seperti Penstrukturan Semula, Pelepasan berkumpulan, Penolakan kredit berumpulan, dsb
 • Permohonan insentif cukai seperti status Perintis, Elaun Cukai Pelaburan, Elaun Pelaburan Semula, dsb
 • Elaun syarikat seperti Elaun Bangunan Industri, Elaun Eksport, Potongan Cukai Berganda, dsb
 • Audit sebelum cukai Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT)
 • Perancangan & khidmat nasihat Cukai Pegangan
Associations tax services

Perancangan Cukai & Khidmat Nasihat

 • Perancangan cukai syarikat termasuk Penstrukturan Semula, pelepasan Kumpulan, tolakan kredit Kumpulan, dsb.
 • Permohonan insentif cukai seperti status Perintis, Elaun cukai pelaburan, Elaun Pelaburan Semula, dsb.
 • Elaun syarikat seperti elaun bangunan industri, elaun eksport, potongan cukai dua kali, dsb.
 • Audit sebelum cukai
 • Cukai Nyata Keuntungan Hartanah (RPGT)
 • Perancangan cukai pegangan & khidmat nasihat
personal income tax and other services

Perkhidmatan Lain

 • Borang B (Cukai peribadi dengan pendapatan perniagaan)
 • Borang BE (Cukai peribadi dengan pendapatan penggajian)
 • Borang P (Perkongsian)
 • Borang M (Cukai peribadi untuk bukan pemastautin)
 • Borang EA
 • Borang E
 • Cukai Pelepasan
 • Cukai Pulangan Kredit
 • Cukai Kredit Set-Off
 • Skim Persaraan

FAQ

Apakah yang dilakukan oleh penasihat cukai?

Penasihat cukai memastikan perniagaan patuh sepenuhnya pada semua undang-undang percukaian, termasuk menyediakan dan menyerahkan rekod tahunan mandatori, pematuhan SST, menyediakan strategi untuk penstrukturan semula cukai serta kerja ketekunan wajar (due dilligence) cukai. Penasihat cukai juga menggunakan kepakaran mereka untuk membantu pemilik perniagaan mengurangkan jumlah cukai secara sah di sisi undang-undang.

Berapakah kos perkhidmatan nasihat cukai?

Yuran perundingan bermula daripada RM1,000 (tidak termasuk cukai pembayaran & perkhidmatan ) berdasarkan perolehan tahunan / aset. Sila rujuk kepada yuran kami untuk angka yang lebih tepat.

Bolehkah saya mengendalikan cukai korporat saya sendiri?

Ya, pemilik perniagaan dibenarkan mengendalikan cukai sendiri, tetapi kerana butiran mengenai situasi cukai syarikat seringkali agak rumit, kebanyakan perniagaan akan melibatkan pihak ketiga untuk menasihati dan membantu dalam pemfailan dan pematuhan cukai.

Apakah itu pematuhan cukai dan mengapa ia penting?

Ia bermakna mematuhi semua syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pematuhan sedemikian cukup penting untuk mengelakkan tindakan undang-undang dan kehilangan kredibiliti.

Apakah kadar cukai korporat di Malaysia?
Malaysia mengenakan sistem cukai pendapatan korporat dua peringkat:
A. Bagi syarikat pemastautin, kadar cukai keutamaan ke atas pendapatan bercukai ialah 17% ke atas RM600,000 pertama dan 24% pada sebarang amaun berikutnya jika syarikat tempatan berada di bawah kategori berikut:

i. mempunyai modal berbayar RM2.5 juta atau kurang, dan pendapatan kasar daripada perniagaan tidak melebihi RM50 juta;

ii. tidak mengawal, secara langsung atau tidak, syarikat pemastautin lain yang mempunyai modal berbayar melebihi RM2.5 juta; dan

iii. tidak dikawal, secara langsung atau tidak, oleh syarikat pemastautin lain yang mempunyai modal berbayar melebihi RM2.5 juta.

B. Bagi syarikat pemastautin yang tidak termasuk dalam kategori di atas, kadar cukai adalah 24% ke atas pendapatan boleh cukainya.
Bolehkah saya elak daripada membayar cukai pendapatan korporat di Malaysia?

Tidak, sebarang jumlah terhutang kepada Kerajaan mesti dibayar sepenuhnya. Walau bagaimanapun, penasihat cukai yang baik boleh membantu perniagaan mengurangkan jumlah ini sebanyak mungkin secara sah .

Apakah perkhidmatan cukai yang paling diperlukan di Malaysia?

Penyediaan dan pemfailan dokumen tahunan mandatori seperti anggaran cukai, pembetulan anggaran cukai, penyata cukai tahunan dan permohonan bayaran balik cukai, jika berkenaan.

Apakah perkhidmatan pemfailan cukai?

Perkhidmatan pemfailan cukai kami termasuk penyediaan dan pemfailan laporan cukai tahunan mandatori, penyerahan penyata SST, cukai korporat, cukai tidak langsung, cukai digital, pelepasan cukai dan cukai pegangan, penyata cukai perkongsian dan banyak lagi.

Apakah perkhidmatan nasihat cukai?

Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan rundingan cukai termasuk nasihat pematuhan cukai, strategi pengelakan cukai, pengiraan cukai, pemfailan cukai, pendaftaran dan pembatalan pendaftaran Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST), pendaftaran nombor rujukan cukai dan nombor pekerja, memohon cukai insentif dsb.

Apakah perbezaan antara pengelakan cukai dan penghindaran cukai?
Pengelakan cukai merujuk kepada strategi yang sah di sisi undang-undang untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar, seperti melalui tuntutan untuk potongan cukai, rebat, kredit dan insentif yang dibenarkan di bawah undang-undang, memaksimumkan caruman persaraan atau melabur dalam dana atau bon yang diluluskan oleh Kerajaan. Penghindaran cukai adalah strategi yang haram di sisi undang-undang untuk mengelakkan cukai yang perlu dibayar, contohnya tidak melaporkan pendapatan, memalsukan potongan, tidak melaporkan semua transaksi perniagaan yang berkenaan atau menyembunyikan wang dalam akaun yang tidak dapat dikesan.

Penghindaran cukai adalah kesalahan yang serius. Individu atau syarikat yang didapati bertanggungjawab boleh didenda, dipenjarakan atau kedua-duanya sekali.
Apakah kelayakan perunding anda untuk menawarkan perkhidmatan nasihat cukai korporat?

Semua perunding cukai kami adalah ahli Chartered Tax Institute of Malaysia yang berkelayakan di sisi undang-undang dan terlatih untuk menawarkan khidmat nasihat cukai korporat.

maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

Hubungi Kami

  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?