fbpx

Pemerbadanan
Syarikat Labuan

Cukai Korporat 0% | Privasi Tinggi | Pentadbiran Tegap

Tubuhkan perniagaan di Labuan dan nikmati perlindungan butiran syarikat, cukai korporat dan kadar modal berbayar rendah, serta polisi yang mempermudah kegiatan perniagaan.

Labuan Company Incorporation cover

Apakah itu Syarikat Labuan?

Syarikat di Labuan adalah sama seperti syarikat yang diperbadankan di tempat lain di Malaysia, kecuali syarikat tersebut akan dikawal selia di bawah Akta Syarikat Labuan 1990 (LCA 1990), dan dapat menikmati faedah yang unik. Syarikat Labuan boleh menjalankan aktiviti perniagaan melalui ataupun di Labuan, dikenali di seluruh dunia sebagai syurga cukai (tax haven).

Labuan Incorporate What is Labuan Company
Perkhidmatan
Pentadbiran
Perakaunan
Pemprosesan Bilik Belakang
Gaji Perkhidmatan
Agensi Perkhidmatan
Pengurusan Perkhidmatan
Pengurusan Bakat
Perkhidmatan berkaitan insolvensi
Pelaburan

Pelaburan dalam sekuriti, saham, pinjaman, deposit atau mana-mana hartanah lain yang terletak di Labuan.

Kewangan
Insurans
Wang Broker
Pengurus Dana
Bank
Pemegang Lesen
Bank Pelaburan
Ekuiti Tulen

Pendapatan hanya daripada dividen / keuntungan modal sahaja melalui pemilikan saham entiti lain

Bolehkah saya menjalankan perniagaan di Labuan?

Ya, jika perniagaan anda tergolong dalam salah satu daripada empat kategori ini.

Syarat Memperbadankan
Syarikat Labuan

Service Company 1

Syarikat Perkhidmatan

1. Menubuhkan pejabat fizikal di Labuan

2. Mengupah dua kakitangan sepenuh masa di Labuan

3. Perbelanjaan operasi tahunan di Labuan minimum RM50,000

Pure Equity holding company 1

Syarikat Pemegangan Ekuiti Tulen

1. Pengurusan & pentadbiran di Labuan (alamat berdaftar syarikat, dokumen syarikat setiausaha dan syarikat hendaklah diarkibkan di Labuan)

2. Mengadakan mesyuarat lembaga di Labuan setiap tahun

3. Perbelanjaan operasi tahunan di Labuan minimum RM20,000

investment company 1

Syarikat Pelaburan

1. Menubuhkan pejabat fizikal di Labuan

2. Menggaji seorang pekerja sepenuh masa di Labuan

3. Perbelanjaan operasi tahunan di Labuan minimum RM20,000

Tiada Yuran Atau Caj Tersembunyi

Berikut adalah perkidmatan yang ditawarkan dalam pakej kami:

Perkhidmatan Perbadanan Labuan kami termasuklah:

 • Pemerbadanan Syarikat dengan modal berbayar <RM50,000
 • Tempahan nama syarikat
 • Penyediaan semua borang pendaftaran
 • 1 tahun peruntukan Setiausaha Syarikat dan alamat berdaftar
 • Bayaran modal kepada pihak berkuasa
 • Pembayaran sijil dan buku berkanun
 • 1 x meterai biasa (untuk disimpan di pejabat berdaftar)
 • 3 x set dokumen berkanun Salinan Benar yang Disahkan
 • Pendaftaran nombor cukai majikan
 • Pemfailan cukai korporat untuk tahun pertama
 • Pemfailan cukai majikan untuk tahun pertama
 • Surat maklumat untuk 1 pembukaan akaun bank
 • Bantuan dalam pembukaan akaun bank
 • Sehingga 2 pengarah dan 2 pemegang saham. Tambahan USD50/orang
 • Pengesahan Pengisytiharan Orang Layak & Wajar
Daripada
USD3500 dan ke atas
(Termasuk Yuran Pendaftaran Pihak Berkuasa Labuan)

Kelebihan Memperbadankan
Syarikat di Labuan

Low Tax Rate 1

Kadar cukai rendah

Kadar cukai korporat 0% – 3% (bergantung kepada perniagaan) dan rebat sehingga 50% ke atas cukai pendapatan.

Relaxed requirement 1

Kelonggaran syarat

Warga asing yang menetap di luar negara boleh menjadi pemegang saham dan pengarah tunggal (tiada pengarah penama diperlukan).

High Privacy 1

Privasi tinggi

Maklumat syarikat dirahsiakan daripada pengetahuan awam melainkan dengan kebenaran pemilik.

Low Paid up 1

Modal berbayar rendah

Keperluan minimum USD 1 untuk warga asing.

startegy HR delivery

Hubungan antarabangsa

Perjanjian Cukai Berganda (DTA) dengan 75 negara dan Perjanjian Pelaburan Dua Hala (BIT) dengan 65 negara di seluruh dunia.

MISHU boleh bantu mendapatkan lesen kewangan berikut:

LesenJenis Bisnes
Bank Digital Labuan Bank digital sepenuhnya.
Bank LabuanBank konvensional sepenuhnya.
Bank PelaburanMenyediakan kemudahan kredit, perundingan, khidmat nasihat, pertukaran matawang asing dan perkhidmatan perbankan lain kecuali menerima deposit.
Bursa DigitalBursa sekuriti untuk penyenaraian aset-aset digital.
Broker WangMengatur urus niaga antara pembeli dan penjual dalam pasaran wang atau pertukaran matawang asing.
Operator Sistem PembayaranPlatform pembayaran, e-dompet.
Pengurus DanaPerkhidmatan pengurusan, nasihat dan pentadbiran berkenaan pelaburan dana.
Pemegang Lesen SekuritiMenyediakan nasihat pelaburan atau perkhidmatan pentadbiran bagi tujuan pelaburan.
Token KreditMenerbitkan atau mengeluarkan token kepada seseorang untuk tujuan tertentu.
PemfaktoranPeroleh hutang yang perlu dibayar kepada mana-mana orang.
Kredit BangunanMenyediakan kemudahan kredit kepada projek pembinaan atau bangunan.
Pembangunan KewanganMenyediakan kemudahan kredit untuk projek pembangunan ekonomi.
LITCSyarikat Perdagangan Komoditi Antarabangsa Labuan.
LCMB Pengurusan perbendaharaan, kecairan dan pembiayaan kewangan kepada syarikat berkaitan.
PajakanPajakan pesawat, kapal-kapal atau peralatan/mesin bernilai tinggi.

Kami sedia bantu anda memperoleh Pas Pekerja Labuan & Pas MM2H

Pas Pekerja Labuan Malaysia Rumah Keduaku (MM2H)
Jenis Visa Visa Bisnes (2 Tahun) Pas Lawatan Sosial (10 Tahun)
Tujuan Diisu Bisnes Antarabangsa Persaraan di Malaysia
Pengendali Bisnes Merupakan Pengarah Syarikat dan pemegang saham Terhad untuk pelabur sahaja
Akaun Bank Korporat Tersedia Tersedia
Akaun Bank Peribadi Tersedia Tersedia
Cukai Pendapatan Peribadi 12% hingga 30% Maksima 30%
Apa yang diperlukan:
 • Pengarah atau Pihak Pengurusan Tertinggi
 • Berpendidikan Tinggi atau Kelayakan Profesional
 • Had minima gaji bulanan RM10,000
 • RM1.5 juta aset cair
 • RM40,000 bukti pendapatan asing bulanan
 • Simpan RM1 juta deposit tetap dalam akaun Malaysia (selepas diluluskan)
 • Dikenakan tambahan RM50,000 deposit tetap (setiap orang)

FAQ

Adakah Labuan bebas cukai korporat?

Bergantung pada jenis perniagaan, kadar cukai korporat adalah antara 0-3%, jauh lebih rendah berbanding kawasan lain di Malaysia.

Apakah proses penubuhan di Labuan?

Proses ini serupa dengan pemerbadanan syarikat di mana-mana tempat lain di Malaysia, kecuali ia mesti dilakukan melalui Setiausaha Syarikat atau syarikat setiausaha seperti MISHU.

Bolehkah saya memperbadankan syarikat di Labuan sendiri?

Malangnya tidak. Pemerbadanan syarikat di Labuan memerlukan penyerahan melalui portal dalam talian yang hanya boleh dilakukan melalui Setiausaha Syarikat seperti MISHU.

Mengapa gunakan MISHU untuk membantu proses pemerbadanan syarikat Labuan saya?

Kami mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam ruang ini, dan rangkaian rakan kongsi di Labuan untuk membantu memudahkan proses pemerbadanan yang lancar.

Adakah warga asing layak untuk memperbadankan Syarikat Labuan?

Ya! Malah, ia lebih mudah dan murah untuk menubuhkan syarikat di labuan sebagai orang asing berbanding di tempat lain di Malaysia.

Adakah saya perlu melawat Labuan secara fizikal pada bila-bila masa dalam proses pemerbadanan?

Tidak, semuanya boleh dilakukan dari jauh.

Adakah maklumat syarikat di Labuan dirahsiakan?

Ya, maklumat mengenai pengarah, pemegang saham dan butiran penting lain tidak pernah disediakan secara umum.

Adakah syarikat Labuan masih perlu memfailkan penyata tahunan dan mendapatkan audit tahunan?

Ya, dan MISHU boleh membantu anda melalui perkhidmatan perakaunan atas permintaan dan percukaian korporat kami.

Beritahu saya satu kelemahan Syarikat Labuan.

Privasi yang ditawarkan Labuan boleh menyukarkan bakal pelabur atau rakan kongsi untuk menjalankan usaha wajar ke atas perniagaan anda.

maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

Hubungi Kami

  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?