fbpx

Perkhidmatan
Perakaunan & Simpan Kira

Pengurusan kewangan cekap bagi keputusan tepat.

Semua syarikat yang berdaftar di Malaysia diwajibkan menyimpan rekod akaun yang tepat. Simpan kira yang baik memudahkan proses perakaunan harian dan pengauditan penyata kewangan untuk penyerahan laporan pulangan tahunan. Kami menawarkan perkhidmatan perakaunan dan simpan kira komprehensif bagi syarikat baharu dan sedia ada.

Accouting Bookkeeping

PAKEJ SUPER SME

Perkhidmatan Perakaunan Bulanan

Packages Comparison
PAKEJ SILVER

RM600

GOLD

RM900

⭐PLATINUM

RM1200

Penyediaan akaun

Bilangan transaksi

<100 <150 <200

Penyata kewangan


PERCUMA

Langganan perisian perakaunan

Semakan kewangan

Rundingan percukaian

Tawaran khas servis penggajian


sme package

Muat turun senarai pakej Perakaunan, Percukaian, dan Penggajian kami

Pelan yang sesuai untuk perniagaan.pelbagai saiz.

ATAP fee packages MY (1)

  FAQ

  Apakah maksud perkhidmatan perakaunan dan adakah ia wajib?
  Perkhidmatan perakaunan meliputi segala fungsi yang diperlukan untuk merekod dan melaporkan kedudukan kewangan syarikat dengan tepat dan telus kepada pihak yang berkaitan. Ia termasuk simpan kira, audit berkanun dalaman dan luaran, penyediaan penyata cukai, senarai aset, aliran tunai, perbelanjaan serta hasil, proses payroll, rekod kewangan, ramalan dan bajet kewangan serta penawaran perundingan apabila diperlukan.

  Meskipun tidak wajib, kebanyakan pemilik perniagaan menggunakan servis pihak ketiga untuk mengendalikan kerja perakaunan agar mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya pada aktiviti yang menjana pendapatan untuk bisnes. Amalan perakaunan yang baik akan membantu pemilik perniagaan membuat keputusan bijak serta mengurangkan pembaziran wang dan tenaga.
  Apakah perbezaan antara perakaunan dan simpan kira?
  Perakaunan merujuk kepada analisis, tafsiran, klasifikasi, ringkasan dan pelaporan data kewangan.

  Simpan kira merujuk kepada rekod komprehensif dan penyimpanan data kewangan tetapi tidak termasuk tafsiran atau analisis data kewangan tersebut.
  Adakah juruaudit sama dengan akauntan?
  Tidak, berikut ialah perbezaan utama:

  – Perakaunan merujuk kepada aktiviti melaporkan rekod kewangan syarikat untuk memberikan gambaran yang jelas dan tentang penyata kewangan; Pengauditan merujuk kepada pemeriksaan rekod kewangan yang disediakan oleh proses perakaunan untuk mengesahkan ketepatannya
  – Perakaunan dilakukan secara berterusan (harian, bulanan atau suku tahunan); pengauditan lazimnya dilakukan sekali setahun
  – Perakaunan boleh dibuat oleh pekerja sendiri atau akauntan pihak ketiga; pengauditan mesti dilakukan oleh badan bebas (contohnya firma audit) tanpa kaitan dengan perniagaan yang sedang diaudit
  Adakah semua syarikat perlu diaudit?
  Semua syarikat awam dan swasta berhad di Malaysia tertakluk kepada audit tahunan mandatori.

  Pemilikan tunggal dan perkongsian tidak tertakluk kepada audit mandatori, tetapi jika berurusan dengan jumlah wang yang besar, mereka digalakkan untuk melakukan audit tahunan untuk mengekalkan kredibiliti.
  Syarikat saya masih baru. Pelan manakah yang terbaik?
  Kami boleh menawarkan pelan yang sesuai dengan keperluan anda.

  – Jika anda sebuah syarikat yang tidak aktif atau tidak mempunyai banyak transaksi, anda boleh melanggan pelan perakaunan tahunan sahaja.
  – Jika syarikat anda aktif dalam perniagaan dan mempunyai jumlah urus niaga yang tinggi (lebih daripada 50 transaksi sebulan), kami menggalakkan anda untuk memilih pelan perakaunan bulanan atau suku tahunan kami.

  Perkhidmatan perakaunan dan simpan kira biasanya antara RM500 hingga RM1,500 atau RM2,000 sebulan, bergantung pada jenis perniagaan dan jumlah transaksi bulanan.
  Saya keliru dengan situasi perakaun saya. Bolehkah MISHU membantu?

  Ya, seiring dengan pakej penggabungan kami, kami menawarkan sesi percuma perundingan perakaunan. Akauntan kami boleh membimbing anda tentang proses perakaunan secara menyeluruh.

  Apakah kelayakan akauntan anda untuk menawarkan perkhidmatan perakaunan?

  Semua akauntan kami adalah ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) yang layak di sisi undang-undang dan terlatih untuk menawarkan perkhidmatan perakaunan.

  Bilakah saya perlu menyerahkan penyata cukai tahunan syarikat saya?

  Anda mesti menyerahkan penyata cukai tahunan syarikat anda selewat-lewatnya lapan (8) bulan selepas akhir tahun kewangan syarikat anda. Sebagai contoh, jika akhir tahun kewangan jatuh pada 31 Disember 2022, tempoh pemfailan adalah sehingga 31 Ogos 2023.

  Jika saya melibatkan MISHU, sejauh manakah saya perlu terlibat dalam prosedur perakaunan?

  Anda hanya perlu membantu kami memahami industri dan model perniagaan anda. Selepas itu anda hanya tinggal mengumpul dokumen sokongan, invois dan resit yang berkaitan dan hantarkannya kepada kami (secara fizikal atau elektronik). Selebihnya kami uruskan.

  Syarikat saya sudah ada perisian perakaunan. Bolehkah kami terus menggunakannya atau adakah kami perlu menukar vendor?

  Ya, anda boleh terus menggunakannya. Jika anda mahu kami menyediakan laporan perakaunan menggunakan perisian tersebut, anda perlu memberikan akses kepada kami.

  Bolehkah MISHU mengesyorkan perisian perakaunan yang baik dan boleh dipercayai untuk perniagaan saya?

  Ya, kami boleh memperkenalkan anda kepda perisian perakaunan yang dicipta khusus untuk perniagaan di Malaysia dan mematuhi piawaian dan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

  maya ai powered company secretary chat assistant
  Inginkan jawapan segera?

  Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

  Hubungi Kami

   FAQs

   Frequently Asked Questions

   What is a company secretary?

   A company secretary is an officer of a company (well, not the one you treat as your PA in the office). Under Malaysian law, every company must appoint a company secretary – it is compulsory, not an option. A company secretary has a huge responsibility to ensure the company’s paperwork is in order, filed on time and advise the board to always stay in compliance with statutory and regulatory requirements.

   Why outsource company secretarial services?

   Only really big companies will have an in-house company secretary as their employee. Most SMEs in Malaysia outsource and appoint an external company secretary. This way they can save on salary and associated taxes and employee benefits.

   Can I appoint another company secretary if I am not too happy with my current one?

   Yes, of course. There should not be any minimum lock-in period because the law allows the board to appoint a new company secretary at any time. MISHU was created to provide transparent, efficient and innovative company secretary services. Switch to us if you like what we do here!

   Is company secretary a director of the company also?

   No, these are two different roles in the company. However, if the same person wants to be both, this is allowed under the Malaysian law, provided the company has more than 1 director.

   What documents does a company secretary prepare?

   To put it simply, whenever there is a change in director, auditor, shareholder, company secretary, share capital or the name of the company, you need to notify your company secretary to effect the change. The company secretary will prepare the necessary resolutions and forms and update SSM of such change. The company secretary will also keep register books and prepare minutes and official correspondences.

   Can I get all my professional services done by a company secretary?

   We all know how lucky it is if a company secretary can multi-task and do everything under the sun! Unfortunately, a company secretary can only do so much. Please do not treat your company secretary as your lawyer, accountant, tax advisor or even your PA. These are all different roles and should be performed by your respective professionals.

   Duties & Responsibilities

   as a Company Secretary

   Every company must appoint a company secretary under Malaysian law. But do you know what does a company secretary do? Let us tell you his/her duties and responsibilities:

   1. Updating the company’s statutory information

   The company secretary must ensure that any change in the statutory information below should be duly completed in the relevant prescribed forms and lodged with the SSM within the required period of time:
   • Removal of officers from office
   • Disqualification from holding office
   • Appointments/resignations/deaths
   • Annual return
   • Change of company name
   • Adoption, alteration and revocation of constitution
   • Issue, splitting, transfer of shares
   • Any other changes that require notification with SSM

   2. Reminding you on important dates

   The company secretary should advise the board of directors of the relevant dates for holding the company’s annual general meeting, filing annual return, submitting financial statement.

   3. Handling company’s board, general and extraordinary general meetings

   The company secretary’s role is purely administrative which includes the following:
   • Arranging and liaising with the chairman and/or managing director for agenda papers and items for the agenda
   • Providing general advice on matters relating to company secretarial matters
   • Booking and preparing the meeting room
   • Attending and taking down minutes of the meeting
   • Maintaining minute books
   • Following up on decisions made
   • Playing an advisory role to the chairman and the board of directors
   • Lodging statutory returns as appropriate
   • Certifying copies of minutes
   • Ensuring that correct meeting procedures are followed

   4. Compliance with company constitution

   The company secretary must ensure that the company complies with its constitution and drafting/incorporating amendments in accordance with correct procedures.

   5. Maintaining share registration and safe custody of documents

   The company secretary has a duty to maintain the company’s register of members, deal with transfer of shares and other matters relating to shareholding. He usually also keep in safe custody of the company seal and original share certificates.

   6. Coordinating with shareholders

   The company secretary maintains constant communication and acts as a link between the company and shareholders through circular resolutions, issues documents regarding rights issues and capitalisation issues, monitor changes within the register of members to identify potential takeover bid, make enquiries about the ultimate beneficial ownership of shareholdings, general shareholder relations, etc.

   7. Advising corporate governance

   The company secretary must keep himself abreast with the latest development of the company and securities laws so that he can always advise the board on proper corporate governance matters, assist directors with respect to their duties and responsibilities, compliance with company and securities laws and Bursa Malaysia Listing Requirements (for public listed companies).

   8. Acting as an officer of the company and advisor to the Board

   The company secretary is the primary point of contact between shareholders and directors, and between company and SSM. He also plays a key role in the event of a corporate exercise (merger, acquisition, disposal, winding up) where he has a duty to ensure the effectiveness of all documentation, ensuring due diligence disclosures, enabling proper commercial evaluation prior to completion of a transaction and timely execution of documentation, etc.

   Ready to outsource your accounting?

   Have questions?

   Error: Contact form not found.

   By submitting this form, you confirm that you have read, agreed and consent to the collection and processing of all personal data you have provided in accordance with MISHU Privacy Policy and the data you have provided is accurate and correct.

   MISHU serves client from all over the world
   Powered by MISHU AI
   Maya

   Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

   Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

   Let's get started. How can I help you today?

   Scroll to top
   Dikuasai oleh MISHU AI
   Maya

   Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

   Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

   Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?