fbpx

Perlindungan Tanda Dagangan

Lindungi identiti perniagaan anda dengan bantuan pasukan ejen tanda dagangan berdaftar dan profesional IP yang berkelayakan.

 

Bimbingan komprehensif dari pakar tanda dagangan dalam Malaysia.

Trademark Protection cover
Trademark What is a Trademark

Apakah itu Tanda Dagangan?

Istilah 'tanda dagangan' merujuk kepada lambang, frasa, perkataan atau simbol yang boleh dikenali serta menandakan produk atau perkhidmatan tertentu dan membezakannya secara sah daripada produk lain yang seumpamanya. Tanda dagangan mengesahkan suatu produk sebagai harta milik exclusif syarikat tertentu dan mengiktiraf pemilikan jenama tersebut. Seringkasnya: ia adalah teks atau elemen visual yang sudah sinonim dengan syarikat anda, memberikan anda hak undang-undang untuk melarang pesaing daripada menggunakannya untuk memperdaya pelanggan.

Apakah yang boleh ditanda dagang di Malaysia?

Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) mengiktiraf 45 kelas tanda dagangan yang boleh dipisahkan kepada dua (2) kategori utama:
Barangan (TM): Kelas 1 – Kelas 34
Perkhidmatan (SM) : Kelas 35 – Kelas 45

Trademark what can be trademarked

Senarai Kelas Tanda Dagangan

Produk (TM)

chemical

Kelas 1

Bahan Kimia

paints

Kelas 2

Cat

cosmetics

Kelas 3

Kosmetik & Kelas Persediaan Pembersihan 

lubricants

Kelas 4

Pelincir dan Bahan Api

pharmaceuticals

Kelas 5

Farmaseutikal

metal

Kelas 6

Bahan Logam

machinery

Kelas 7

Mesin-Mesin

hand tools

Kelas 8

Alat Pertukangan Tangan

apparatus

Kelas 9

Peralatan Elektrik dan Saintifik

medical

Kelas 10

Peralatan Perubatan

Environmental Control Apparatus

Kelas 11

Peralatan Elektrik dan Saintifik

Vehicles

Kelas 12

Kenderaan

Firearms

Kelas 13

Barang Kemas

Jewellery

Kelas 14

Barang Kemas

Musical Instruments

Kelas 15

Alat Muzik

Paper Goods

Kelas 16

Barangan Kertas & Bahan Bercetak

Rubber Goods

Kelas 17

Barangan Getah

Leather

Kelas 18

Barangan Kulit

building

Kelas 19

Bahan Binaan Bukan Logam

furnitures

Kelas 20

Perabot dan Artikel Tidak Dikelaskan Sebaliknya

Housewares

Kelas 21

Peralatan Rumah dan Kaca

Cordage and Fibres

Kelas 22

Kordage dan Gentian Fiber

yarn

Kelas 23

Benang & Bebenang

fabric

Kelas 24

Fabrik

laundry

Kelas 25

Pakai

Fancy

Kelas 26

Barangan Mewah

Floor Coverings

Kelas 27

Penutup / Hamparan Lantai

Toys

Kelas 28

Mainan dan Alatan Sukan

meat

Kelas 29

Daging dan Makanan Diproses

Staple Foods

Kelas 30

Makanan Ruji

Agricultural

Kelas 31

Produk Pertanian Asli

Light Beverages

Kelas 32

Minuman Ringan

Wines

Kelas 33

Wain dan minuman mengandungi Spirit

Smokers Articles

Kelas 34

Artikel Perokok

Perkhidmatan (SM)

building

Kelas 35

Pengiklanan dan Perniagaan

insurance

Kelas 36

Insuran dan Kewangan

Construction

Kelas 37

Pembinaan & Pembaikan

Communication

Kelas 38

Komunikasi

transportation

Kelas 39

Pengangkutan dan Penyimpanan

Material Treatment

Kelas 40

Bahan Rawatan

edu

Kelas 41

Pendidikan dan Hiburan

Computer

Kelas 42

Perkomputeran, Saintifik dan Undang-Undang

hotel

Kelas 43

Perhotelan dan Restoran

medical 1

Kelas 44

Perubatan dan Pertanian

personal

Kelas 45

Peribadi

Apa Yang TIDAK Boleh Ditanda Dagang Di Malaysia?

Prohibited marks

Cap dagangan yang dilarang

Jika penggunaannya boleh mengakibatkan kekeliruan buat orang ramai atau melanggar undang-undang.

Scandalous or offensive matter

Isi kandungan yang tidak senonoh atau menyinggung perasaan

Jika ia mengandungi isi yang tidak sopan, menyinggung perasaan, ataupun tidak dilindungi di bawah undang-undang.

perjudicial to the interest or security of the nation

Memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara

Jika ia mungkin memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara, contohnya tanda yang mengandungi kenyataan atau perkataan yang berpotensi menghasut.

Kriteria Kelulusan Tanda Dagangan

 • Unik dan berbeza
 • Tidak dilarang/menyinggung
 • Tidak serupa atau hampir serupa dengan tanda dagangan berdaftar lain.
 • Boleh diwakili secara grafik (boleh dilihat)
 • Bukan deskripsi barangan/perkhidmatan

Proses Permohonan
Cap Dagangan Malaysia

trademark process 1

1. Pencarian

Perbandingan menyeluruh dengan tanda dagangan tempatan yang sedia ada untuk sebarang persamaan.

trademark process 2

2. Penyerahan Permohonan

Dilakukan melalui Pejabat Cap Dagangan masing-masing.

trademark process 3

3. Pemeriksaan / Bantahan

Pejabat Cap Dagangan akan memeriksa permohonan untuk pematuhan berkanun dan memberitahu pemohon tentang sebarang tindakan lanjut yang diperlukan.

trademark process 4

4. Terbitan / Membangkang

Cap dagangan diterbitkan dalam warta kerajaan tertakluk kepada hasil pemeriksaan pendaftar. Pihak ketiga mempunyai masa tiga bulan untuk membangkang permohonan tersebut.

trademark process 5

5. Kelulusan

Setelah tamat tempoh bantahan serta pembayaran yuran RM, Sijil Pendaftaran akan dikeluarkan oleh Pejabat Cap Dagangan

trademark process 6

6. Pembaharuan

Setelah tamat tempoh bantahan serta pembayaran yuran RM, Sijil Pendaftaran akan dikeluarkan oleh Pejabat Cap Dagangan

FAQ

Apakah yang boleh didaftar sebagai cap dagangan di Malaysia?

Cap dagangan ialah apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik yang boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Tanda termasuklah apa-apa huruf, perkataan, nama, tandatangan, angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, bentuk barang-barang atau bungkusannya, warna, bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan atau apa-apa gabungannya.

Adakah saya mesti menjadi pencipta cap dagangan tersebut?

Tidak, undang-undang cap dagangan memberikan pemilikan berdasarkan pengguna pertama yang mendaftar, tanpa mengira pencipta.

Bagaimanakah boleh saya melindungi tanda dagangan saya di Malaysia?

Pendaftaran dengan MyIPO menyediakan perlindungan tanda dagangan yang paling komprehensif.

Adakah wajib mendaftarkan cap dagangan saya di Malaysia?

Tidak wajib, sebagai cap tidak berdaftar masih dilindungi oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, adalah dinasihatkan untuk daftarkan cap dagangan anda, kerana pendaftaran memberikan kelebihan dan perlindungan tambahan. Ia juga memudahkan anda untuk menguatkuasakan cap dagangan anda dengan betul.

Apakah perlindungan tambahan, adakah pendaftaran cap dagangan menyediakannya?

Cap dagangan berdaftar menikmati hak ekslusif yang menjadikannya lebih mudah untuk membawa kes terhadap pihak yang bersalah, manakala tanda tidak berdaftar mempunyai beban pembuktian yang lebih besar untuk menunjukkan bukti dan reputasi yang mencukupi di Malaysia.

Adakah carian cap dagangan perlu?

Sudah pasti, ya. Carian cap dagangan membolehkan anda mengesahkan bahawa cap yang anda ingin daftarkan tersedia untuk pendaftaran di Malaysia, dan tiada cap dagangan sedia ada yang hampir serupa.

Apakah yang berlaku sekiranya terdapat cap dagangan sedia ada?

Jika cap dagangan anda kebetulan serupa, atau hampir serupa dengan tanda dagangan berdaftar lain, kemungkinan besar, anda mungkin tidak dapat mendaftarkannya. Rujuk ejen cap dagangan kami untuk menasihati anda cara carian cap dagangan.

Berapa lama tempoh proses permohonan cap dagangan?

Biasanya ia mungkin mengambil masa antara 1-3 tahun, bergantung kepada tahap kesukaran cap dagangan yang anda failkan untuk pendaftaran.

Berapa lama tanda dagangan itu bertahan?

Pendaftaran akan sah selama sepuluh (10) tahun dari tarikh pemfailan cap dagangan dan boleh diperbaharui selama sepuluh (10) tahun lagi.

Adakah pendaftaran cap dagangan di Malaysia sah di negara lain?

Tidak, perlindungan cap dagangan adalah bersifat wilayah. Cap dagangan Malaysia anda tidak sah di negara lain, dan sebaliknya anda perlu memohon cap dagangan di sana.

Bolehkah saya menjual hak untuk menggunakan tanda dagangan saya kepada orang lain?

Ya, sebagai pemilik, anda boleh memilih untuk melesenkan atau memberikan cap dagangan kepada pihak lain.

maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

Hubungi Kami

  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?