fbpx

Permohonan Pas Pekerja

Para pemastautin asing, Malaysia mengalu-alukan kehadiran anda!

MISHU menyediakan perkhidmatan permohonan Pas Pekerja dan pas tanggungan kepada ekspatriat dan ahli keluarga mereka. Pas pekerja ialah visa bekerja yang membenarkan warga asing (terutamanya pekerja profesional / tenaga mahir) untuk tinggal dan bekerja secara sah di Malaysia. Pas tanggungan membolehkan ahli keluarga warga asing tinggal di Malaysia, tetapi biasanya pemegang pas tanggungan tidak dibenarkan bekerja atau memperoleh pendapatan di Malaysia.

Kami boleh membantu anda memohon pas pekerja dalam tempoh 4-6 bulan dan anda tidak perlu terbang ke Malaysia sehingga pas anda siap. Jika anda sudah memilikinya dan ingin menukar butiran pas pekerja anda kepada majikan atau syarikat baharu, kami juga sedia untuk membantu.

Employment Pass cover
Employment Pass Eligibility Criteria for EP 1

Apa yang anda perlu tahu

Ekspatriat hanya boleh bekerja untuk syarikat yang dinamakan dalam pas pekerja. Jika pemegang pas pekerja bertukar majikan, pemegang itu perlu mengemukakan semula permohonan baharu untuk pas pekerja yang baharu.

Terdapat kawalan ketat terhadap bilangan ekspatriat asing yang boleh diambil bekerja oleh syarikat Malaysia. Oleh itu, syarikat yang berhasrat untuk mengambil ekspatriat asing mesti membuktikan kepada kerajaan bahawa ekspatriat asing dan sesebuah jawatan itu amat penting dan tidak dapat diisi oleh warga tempatan.

Pihak syarikat juga wajib menyemak sama ada ia layak untuk memohon pas pekerja. Keperluan utama adalah seperti berikut:

Keperluan Modal Saham

Ekuiti Modal Berbayar
100% Milik Tempatan RM250,000
Usahasama (ekuiti asing minimum 30%) RM 350,000
100% Foreign Owned RM500,000
100% Milik Asing RM250,000
Syarikat milik asing (dengan ekuiti asing 51% ke atas) yang beroperasi dalam sektor Pemborongan, Peruncitan dan Perdagangan (WRT) (keperluan mandatori bagi menghantar lesen WRT, sekiranya berkenaan).
Sila rujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk panduan permohonan lesen WRT
atau
Syarikat milik asing (ekuiti asing pada kadar 51% ke atas) yang terlibat dalam sub-sektor perkhidmatan tidak terkawal perlu merujuk kepada Bahagian Industri Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan bagi garis panduan permohonan untuk mendapatkan kelulusan.
RM1,000,000
Employment Pass Eligibility Criteria for EP

Kriteria Kelayakan Permohonan Pas Pekerja Bagi Ekspatriat/Pekerja Berpengetahuan/Berkemahiran

Keperluan minimum untuk memohon jawatan ekspatriat adalah seperti berikut:

 • Ijazah dan ke atas, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman di bidang berkaitan;
 • Diploma, dengan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bidang berkaitan;
 • Sijil Teknikal atau setaraf, dengan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun pengalaman bidang berkaitan;
 • Pemohon mestilah bekerja dalam jawatan pengurusan, eksekutif atau teknikal yang memerlukan kemahiran khusus;
 • Pemohon mestilah memenuhi syarat gaji yang diperlukan; dan
 • Pemohon tidak boleh bekerja dalam sektor yang dilarang oleh Kerajaan Malaysia.

Jika ekspatriat hanya memainkan peranan pemegang saham, berikut adalah syarat-syarat yang ditetapkan:

 • Pemegang saham mesti mempunyai sekurang-kurangnya 30% ekuiti dalam syarikat; dan
 • Mestilah Pengarah syarikat berdaftar dengan SSM dan/atau memegang jawatan penting dalam syarikat.

Jenis-Jenis Pas Pekerja

Note: Companies intending to apply for EP Category III must first receive approval from the Ministry of Home Affairs to seek exemption from the minimum salary requirement of RM5,000 before making an application.

EP Kategori I

Pemohon mesti mendapat gaji minimum RM10,000 sebulan dan ke atas dengan kontrak pekerjaan minimum lima (5) tahun dan seterusnya. EP ini sah sehingga lima (5) tahun, boleh diperbaharui setiap lima (5) tahun dan pemohon dibenarkan membawa tanggungan dan mengupah pembantu rumah asing.

EP ini biasanya untuk jawatan penting seperti CEO, COO, Pengarah Urusan, Rakan Kongsi Kanan, dll.

EP Kategori II

Pemohon mesti mendapat gaji minimum RM5,000 hingga RM9,999 sebulan dengan kontrak pekerjaan minimum dua (2) tahun. EP ini sah sehingga dua (2) tahun, boleh diperbaharui setiap dua (2) tahun dan pemohon dibenarkan membawa tanggungan dan mengupah pembantu rumah asing.

EP ini biasanya untuk jawatan pengurusan dan profesional seperti pengurus, pensyarah, pengarah, arkitek, dll.

EP Kategori I​II

Pemohon mesti mendapat gaji minimum RM3,000 hingga RM4,999 sebulan dengan kontrak pekerjaan minimum tidak melebihi 12 bulan. EP ini boleh diperbaharui sehingga 2 kali sahaja dan pemohon TIDAK dibenarkan membawa tanggungan dan mengupah pembantu rumah warga asing.

EP ini biasanya untuk jawatan bukan eksekutif yang memerlukan pengalaman kerja yang berpetahuan luas dan kemahiran teknikal atau praktikal tertentu seperti pereka (fesyen, pembuatan, perabot), tukang, juruteknik, jurutera, dll.

Keperluan Kelulusan dan Pelesenan Pihak Berkuasa:

Majikan dikehendaki menyerahkan Surat Kebenaran untuk Pas Pekerja dari Agensi & Badan Berkanun Yang terlibat dalam kelulusan Surat Kebenaran untuk sektor dalam kawalan selia. Oleh kerana Agensi & Badan Kawal Selia ini mengawal selia syarikat dalam sektor tertentu, mereka bertanggungjawab untuk meluluskan dan menyokong jawatan ekspatriat dalam sektor yang berkaitan.
Nota: Syarikat diingatkan bahawa adalah tanggungjawab mereka untuk memastikan mereka mempunyai semua lesen dan kelulusan yang diperlukan untuk tujuan pendaftaran syarikat.
Bergantung kepada profesion Pemohon, majikan Pemohon perlu memohon Jawatan Pegawai Dagang di salah satu agensi yang diluluskan kerajaan berikut:
 • Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan.
 • Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) untuk sektor teknologi.
 • Bank Negara Malaysia (BNM) untuk sektor kewangan, insurans dan perbankan.
 • Bioeconomy Corporation untuk sektor bioteknologi dan industri berasaskan bio.
 • Suruhanjaya Sekuriti (SC) bagi sektor sekuriti dan pasaran niaga hadapan.
 • Jawatankuasa Ekspatriat (EC) (beroperasi di bawah Jabatan Imigresen Malaysia) bagi sektor selain daripada yang dinyatakan di atas.

Sebaik sahaja Jawatankuasa Pegawai Dagang atau agensi yang berkenaan meluluskan permohonan majikan, majikan boleh memohon Pas Pekerja.

Sektor yang TIDAK dibenarkan untuk memohon Pas Pekerja

Sektor berikut dilarang memohon Pas Pekerja di bawah Garis Panduan Penyertaan Asing dalam Perkhidmatan Perdagangan Pengedaran Malaysia:

 1. Pasar raya / pasar mini (kawasan lantai jualan kurang daripada 3,000 persegi)
 2. Kedai bekalan / vendor am
 3. Kedai serbaneka (yang dibuka untuk perniagaan selama 24 jam)
 4. Ejen berita dan kedai pelbagai barangan
 5. Dewan perubatan (cenderung ke arah ubat alternatif tradisional serta bahan makanan kering am)
 6. Stesen minyak dengan kedai serbaneka
 7. Stesen minyak tanpa kedai serbaneka
 8. Stor pasar basah kekal
 9. Stor turapan kekal
 10. Kepentingan strategik negara
 11. Tekstil, restoran (bukan eksklusif), bistro, kedai barang kemas
 12. Lain-lain

FAQ

Bolehkah saya memohon Pas Pekerjaan (EP) di bawah syarikat Private Limited (Sdn Bhd) saya sendiri?
Ya, semua syarikat Sdn Bhd dibenarkan memohon EP kecuali yang berada di bawah sektor terlarang.

Sila ambil perhatian bahawa syarikat yang mempunyai pegangan saham asing 51% atau lebih dan beroperasi dalam sektor Borong, Runcit dan Perdagangan (WRT) perlu memiliki lesen WRT sebelum layak memohon EP.

Sektor berikut dihadkan daripada memohon pas pekerjaan di bawah Garis Panduan Penyertaan Asing dalam Perkhidmatan Perdagangan Pengedaran Malaysia:

Pasar raya / pasar mini (kawasan lantai jualan kurang daripada 3,000 persegi)
Kedai bekalan / vendor am Kedai serbaneka (yang dibuka untuk perniagaan selama 24 jam)
Ejen berita dan kedai pelbagai barangan Dewan perubatan (cenderung ke arah ubat alternatif tradisional serta bahan makanan kering am)
Stesen minyak dengan kedai serbaneka
Stesen minyak tanpa kedai serbaneka
Stor pasar basah kekal
Stor turapan kekal
Kepentingan strategik negara
Tekstil, restoran (bukan eksklusif), bistro, kedai barang kemas
Lain-lain
Apakah syarat untuk memohon Pas Pekerjaan?
Sebagai permulaan, sila pastikan syarikat anda memenuhi syarat untuk memohon Pas Pekerjaan yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen.

a. Keperluan Modal Berbayar Minimum

EKUITI MODAL BERBAYAR

100% Milik Tempatan RM250,000

Usaha Sama (ekuiti asing minimum ialah 30%) RM 350,000

100% Milik Asing RM500,000

Syarikat milik asing (ekuiti asing pada 51% dan ke atas) yang beroperasi dalam sektor Borong, Runcit dan Perdagangan (WRT) (keperluan mandatori untuk mengemukakan lesen WRT yang sah, jika berkenaan). Sila rujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk garis panduan permohonan lesen WRT.
ATAU
Syarikat milik asing (ekuiti asing pada kadar 51% dan ke atas) yang terlibat dalam sub sektor perkhidmatan tidak terkawal dikehendaki merujuk kepada Bahagian Industri Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenai garis panduan permohonan untuk mendapatkan kelulusan. RM1,000,000b. Jenis Pas Pekerjaan dan keperluan masing-masing

Pas Pekerjaan
(Kategori I)
Pas Pekerjaan Pegawai Dagang
(Kategori II)
Pas Pekerjaan Pegawai Dagang
(Kategori III)
Pekerja Berilmu/Mahir

Gaji asas bulanan sebanyak minimum RM10,000 sebulan
Gaji asas bulanan antara RM5,000 hingga RM9,999 sebulan
Gaji asas bulanan antara RM3,000 hingga RM4,999 sebulan

Kontrak pekerjaan sehingga 5 tahun
Kontrak Pekerjaan sehingga 2 tahun
Kontrak Pekerjaan tidak boleh melebihi 12 bulan

Tanggungan dibenarkan
Tanggungan dibenarkan
Tanggungan TIDAK dibenarkan
Saya tidak berani menyuntik Modal Berbayar yang tinggi, adakah cara lain untuk saya mohon Pas Pekerja menggunakan syarikat yang sama?

Tidak, keperluan Modal Berbayar ialah keperluan minimum yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen bagi syarikat yang ingin memohon Pas Pekerja

Sejauh manakah peluang saya bagi mendapat Pas Pekerja?
Bergantung kepada kelayakan pemohon. Kami menyertakan beberapa garis panduan minima untuk memohon jawatan ekspatriat seperti berikut:
 • Ijazah dan ke atas, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman di bidang berkaitan;
 • Diploma, dengan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bidang berkaitan;
 • Sijil Teknikal atau setaraf, dengan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun pengalaman bidang berkaitan;
 • Pemohon mestilah bekerja dalam jawatan pengurusan, eksekutif atau teknikal yang memerlukan kemahiran khusus;
 • Pemohon mestilah memenuhi syarat gaji yang diperlukan; dan
 • Pemohon tidak boleh bekerja dalam sektor yang dilarang oleh Kerajaan Malaysia.


Jika ekspatriat hanya memainkan peranan sebagai pemegang saham, berikut adalah syarat-syarat yang ditetapkan:
 • Pemegang saham mesti mempunyai sekurang-kurangnya 30% ekuiti dalam syarikat; dan
 • Mestilah pengarah syarikat berdaftar dengan SSM dan/atau memegang jawatan penting dalam syarikat.
Saya adalah pengarah Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd), bolehkah saya memohon Visa Pemilik Perniagaan untuk bekerja di Malaysia?

Tidak, tiada Visa Pemilik Perniagaan di Malaysia. Bagi semua pengarah atau pekerja yang ingin bekerja di Malaysia, satu-satunya cara adalah dengan memohon Pas Pekerja.

Saya telah menyuntik jumlah Modal Berbayar yang diperlukan, bolehkah saya mengeluarkan wang dari akaun bank perniagaan syarikat saya?
Ya, boleh. Asalkan anda sertakan bukti jumlah modal yang telah didepositkan ke akaun bank.

Tetapi anda perlu mengambil perhatian dari segi perakaunan, jika mengeluarkan modal bermakna ia akan menjadi jumlah terhutang kepada syarikat oleh sesiapa sahaja yang menerima dana, contoh; jumlah terhutang oleh pemegang saham / pengarah.
Biasanya berapa lama kelulusan (berapa tahun tempoh EP) boleh saya perolehi daripada permohonan Pas Pekerja yang pertama?

Kebiasaannya Jabatan Imigresen akan meluluskan Pas Pekerjab untuk 1 tahun bagi permohonan baharu. Syarikat yang memohon boleh memperbaharui pas seawal tiga (3) bulan sebelum tarikh luput. Prosedur pembaharuan juga mudah sahaja, tetapi kelulusan untuk pembaharuan pas bergantung kepada Jabatan Imigresen.

Apakah prosedur untuk memohon Pas Pekerja?
Terdapat 2 peringkat:

Peringkat Pertama: Memohon syarikat untuk mendaftar akaun ESD (2 – 3 bulan) Peringkat Kedua: Permohonan Pas Pekerja (2 – 3 bulan)
Berapakah bayaran bagi Pas Pekerja?
Keseluruhan proses dianggarkan menelan kos sekitar RM9,000 hingga RM10,500 (dengan pengecualian MyFutureJob). Caj ini termasuk yuran perkhidmatan kami untuk peringkat pertama dan kedua dan pembayaran kepada Jabatan Imigresen.

Kami mengenakan bayaran secara berperingkat. Peringkat pertama ialah RM6,000 bagi yuran perkhidmatan, dan hanya akan mengenakan RM4,000 untuk peringkat kedua. Ini adalah usaha terbaik yang kami lakukan bagi menjamin kepentingan pelanggan kami.

Kami percaya apabila syarikat anda melepasi peringkat 1, tinggi peluang untuk melepasi peringkat 2.
Tidak, keputusan muktamad ditentukan oleh Jabatan Imigresen. Walau bagaimanapun, rekod prestasi MISHU dalam permohonan Pas Pekerja adalah dengan kadar kejayaan 98%!

No, the approval decision is always held by the Immigration Department. However, we have a successful track record in Employment Pass application with 98% success rate!

We have successfully concluded 6 cases, and are currently handling 6 cases. So far no rejected case. There’s 2 clients pulled out because they cancelled their plan to move to Malaysia. There’s more cases coming up!

Adakah terdapat sebarang kelulusan daripada pihak berkuasa lain yang saya perlukan untuk meneruskan permohonan Pas Pekerja?
Syarikat yang dikawal selia oleh Agensi / Badan Kawal Selia perlu mengemukakan surat kelulusan daripada Agensi / Badan Kawal Selia untuk semua kategori Pas Pekerja. Oleh kerana Agensi / Badan Kawal Selia ini mengawal selia syarikat dalam sektor ekonomi tertentu, mereka bertanggungjawab untuk meluluskan dan menyokong jawatan ekspatriat dalam sektor yang berkaitan.

Bergantung kepada profesion Pemohon, majikan Pemohon perlu memohon Jawatan Ekspatriat di salah satu agensi yang diluluskan kerajaan berikut:
 • Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan.
 • Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) untuk sektor teknologi.
 • Bank Negara Malaysia (BNM) untuk sektor kewangan, insurans dan perbankan.
 • Bioeconomy Corporation untuk sektor bioteknologi dan industri berasaskan bio.
 • Suruhanjaya Sekuriti (SC) bagi sektor sekuriti dan pasaran niaga hadapan.
 • Jawatankuasa Ekspatriat (EC) (beroperasi di bawah Jabatan Imigresen Malaysia) bagi sektor selain daripada yang dinyatakan di atas.
Sebaik sahaja Jawatankuasa Pegawai Dagang atau agensi yang berkenaan meluluskan permohonan, majikan boleh memohon Pas Pekerja.
maya ai powered company secretary chat assistant
Inginkan jawapan segera?

Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +6017-5159832

Hubungi Kami

  FAQs

  Frequently Asked Questions

  What is a company secretary?

  A company secretary is an officer of a company (well, not the one you treat as your PA in the office). Under Malaysian law, every company must appoint a company secretary – it is compulsory, not an option. A company secretary has a huge responsibility to ensure the company’s paperwork is in order, filed on time and advise the board to always stay in compliance with statutory and regulatory requirements.

  Why outsource company secretarial services?

  Only really big companies will have an in-house company secretary as their employee. Most SMEs in Malaysia outsource and appoint an external company secretary. This way they can save on salary and associated taxes and employee benefits.

  Can I appoint another company secretary if I am not too happy with my current one?

  Yes, of course. There should not be any minimum lock-in period because the law allows the board to appoint a new company secretary at any time. MISHU was created to provide transparent, efficient and innovative company secretary services. Switch to us if you like what we do here!

  Is company secretary a director of the company also?

  No, these are two different roles in the company. However, if the same person wants to be both, this is allowed under the Malaysian law, provided the company has more than 1 director.

  What documents does a company secretary prepare?

  To put it simply, whenever there is a change in director, auditor, shareholder, company secretary, share capital or the name of the company, you need to notify your company secretary to effect the change. The company secretary will prepare the necessary resolutions and forms and update SSM of such change. The company secretary will also keep register books and prepare minutes and official correspondences.

  Can I get all my professional services done by a company secretary?

  We all know how lucky it is if a company secretary can multi-task and do everything under the sun! Unfortunately, a company secretary can only do so much. Please do not treat your company secretary as your lawyer, accountant, tax advisor or even your PA. These are all different roles and should be performed by your respective professionals.

  Duties & Responsibilities

  as a Company Secretary

  Every company must appoint a company secretary under Malaysian law. But do you know what does a company secretary do? Let us tell you his/her duties and responsibilities:

  1. Updating the company’s statutory information

  The company secretary must ensure that any change in the statutory information below should be duly completed in the relevant prescribed forms and lodged with the SSM within the required period of time:
  • Removal of officers from office
  • Disqualification from holding office
  • Appointments/resignations/deaths
  • Annual return
  • Change of company name
  • Adoption, alteration and revocation of constitution
  • Issue, splitting, transfer of shares
  • Any other changes that require notification with SSM

  2. Reminding you on important dates

  The company secretary should advise the board of directors of the relevant dates for holding the company’s annual general meeting, filing annual return, submitting financial statement.

  3. Handling company’s board, general and extraordinary general meetings

  The company secretary’s role is purely administrative which includes the following:
  • Arranging and liaising with the chairman and/or managing director for agenda papers and items for the agenda
  • Providing general advice on matters relating to company secretarial matters
  • Booking and preparing the meeting room
  • Attending and taking down minutes of the meeting
  • Maintaining minute books
  • Following up on decisions made
  • Playing an advisory role to the chairman and the board of directors
  • Lodging statutory returns as appropriate
  • Certifying copies of minutes
  • Ensuring that correct meeting procedures are followed

  4. Compliance with company constitution

  The company secretary must ensure that the company complies with its constitution and drafting/incorporating amendments in accordance with correct procedures.

  5. Maintaining share registration and safe custody of documents

  The company secretary has a duty to maintain the company’s register of members, deal with transfer of shares and other matters relating to shareholding. He usually also keep in safe custody of the company seal and original share certificates.

  6. Coordinating with shareholders

  The company secretary maintains constant communication and acts as a link between the company and shareholders through circular resolutions, issues documents regarding rights issues and capitalisation issues, monitor changes within the register of members to identify potential takeover bid, make enquiries about the ultimate beneficial ownership of shareholdings, general shareholder relations, etc.

  7. Advising corporate governance

  The company secretary must keep himself abreast with the latest development of the company and securities laws so that he can always advise the board on proper corporate governance matters, assist directors with respect to their duties and responsibilities, compliance with company and securities laws and Bursa Malaysia Listing Requirements (for public listed companies).

  8. Acting as an officer of the company and advisor to the Board

  The company secretary is the primary point of contact between shareholders and directors, and between company and SSM. He also plays a key role in the event of a corporate exercise (merger, acquisition, disposal, winding up) where he has a duty to ensure the effectiveness of all documentation, ensuring due diligence disclosures, enabling proper commercial evaluation prior to completion of a transaction and timely execution of documentation, etc.

  Ready to outsource your accounting?

  Have questions?

  Error: Contact form not found.

  By submitting this form, you confirm that you have read, agreed and consent to the collection and processing of all personal data you have provided in accordance with MISHU Privacy Policy and the data you have provided is accurate and correct.

  MISHU serves client from all over the world
  Powered by MISHU AI
  Maya

  Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

  Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

  Let's get started. How can I help you today?

  Scroll to top
  Dikuasai oleh MISHU AI
  Maya

  Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

  Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

  Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?