fbpx

Pendaftaran PLT
di Malaysia

Perkongsian Liabiliti Terhad

Proses penubuhan PLT bersama MISHU cukup mudah – isi borang di bawah dengan beberapa klik sahaja! Biarkan kami ambil alih langkah-langkah seterusnya, dan anda akan mendapat PLT berdaftar dalam tempoh 3-5 hari bekerja.

Belum ada nama? Gunakan perkhidmatan carian nama percuma kami.

LLP Registration In Malaysia

Keperluan Mendaftar PLT

Berikut ialah senarai semak cepat keperluan minimum
two partners

Dua Rakan Kongsi

Terdiri daripada individu atau badan korporat, tanpa had bilangan maksimum rakan kongsi.

two compliance officer

Dua Pegawai Pematuhan

Pegawai pematuhan utama mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, menetap di Malaysia, dan layak sebagai Setiausaha Syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Selain itu, salah seorang rakan kongsi juga mesti berdaftar sebagai pegawai pematuhan kedua.

lawful purpose

Tujuan Menurut Undang-Undang

Untuk sebarang perniagaan bagi tujuan menjana keuntungan.

LLP agreement

Perjanjian PLT

Di bawah undang-undang, PLT mesti mempunyai Perjanjian LLP untuk mengawal perhubungan antara rakan kongsi. MISHU boleh menyediakan Perjanjian LLP yang lazim.

Tiada yuran atau caj tersembunyi

Berikut adalah perkidmatan yang ditawarkan dalam pakej kami:

Perkhidmatan Pendaftaran PLT Kami Termasuklah:

 • Pengesahan ketersediaan nama PLT yang dicadangkan
 • Penyediaan dan pemfailan borang pendaftaran dengan SSM
 • Penjelasan sebarang kemusykilan dengan anda melalui e-mel, WhatsApp atau panggilan telefon
 • Penyediaan pelantikan Pegawai Pematuhan (Compliance Officer)
 • Penyediaan resolusi untuk membuka akaun bank
 • Penyediaan 1 x set salinan borang pendaftaran yang telah disahkan
 • Sijil Pendaftaran
 • Penyediaan alamat berdaftar
 • Draf perjanjian PLT lazim
 • Penghantaran 1 x set dokumen dan sijil lengkap ke rumah/pejabat anda di Malaysia
RM1,888

(termasuk yuran pendaftaran SSM RM500)

3 LANGKAH MUDAH!

Untuk daftarkan PLT baharu anda
step1 choose company name

Pilih Nama Syarikat

step2 Select Your Services

Pilih Servis Yang Dikehendaki

Step3 Fill up the Form

Isi Borang Ringkas

Kami Uruskan Yang Selebihnya!

Kami telah membantu ramai para usahawan mulakan PLT.

Inilah apa yang mereka kata:

Senarai Semak Pendaftaran PLT Baharu

Pastikan semua syarat untuk mendaftar PLT baharu anda sudah dipenuhi

Pre registration checklist for PLT MY 1

  FAQ

  Apakah jenis perniagaan yang sesuai didaftarkan sebagai PLT?

  – Startup/perusahaan baharu
  – Profesional (usahawan solo, akauntan, Setiausaha Syarikat)
  – Entiti usaha sama
  – Entiti modal teroka

  Apakah perbezaan utama antara PLT dan Syarikat (Sdn Bhd)?

  *Pemilikan setiap rakan kongsi dalam PLT bukan berdasarkan pemilikan saham tetapi peruntukan unit perkongsian yang sepadan dengan. sumbangan modal mereka
  *Tiada keperluan untuk menyerahkan penyata kewangan yang telah diaudit kepada SSM (tetapi penyimpanan rekod masih penting).
  *Tiada pengarah dan pemegang saham; sebaliknya terdapat Pegawai Pematuhan dan rakan kongsi. Ketahui lebih lanjut tentang faedah PLT di sini.

  Siapakah yang boleh menjadi rakan kongsi PLT?

  Mana-mana individu atau badan korporat (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) boleh didaftarkan sebagai rakan kongsi, tanpa had kepada bilangan maksimum rakan kongsi.

  Bolehkah korporat perbadanan menjadi rakan kongsi PLT?

  Ya, tetapi ia mesti melantik wakil korporat untuk bertindak bagi badan korporat tersebut.

  Bolehkah orang asing menubuhkan PLT?

  Ya, tetapi dia mesti melantik rakyat Malaysia untuk menjadi Pegawai Pematuhan. Warga asing tidak boleh menjadi Pegawai Pematuhan.

  Apakah kadar cukai PLT?

  * PLT menikmati kadar cukai yang serendah Sdn Bhd, iaitu 17% untuk pendapatan di bawah RM600,000, dan kada rata 24% untuk jumlah selebihnya.
  * Bagi rakan kongsi individu, pengeluaran rakan kongsi mereka daripada PLT tertakluk kepada kadar cukai pendapatan peribadi mereka, manakala rakan kongsi korporat akan dikenakan cukai pada kadar cukai korporat.

  Siapa yang boleh menjadi Pegawai Pematuhan?

  Mana-mana orang yang berkelayakan di bawah Akta Syarikat 2016, yang termasuk rakan kongsi dalam PLT. Jika orang itu adalah individu, dia mestilah warganegara atau pemastautin tetap di Malaysia.

  Apakah peranan Pegawai Pematuhan?

  Peranan mereaka termasuklah merekodkan sebarang perubahan dalam butiran penting PLT, menjaga kesahihan rekod PLT, menasihati rakan kongsi untuk memastikan pematuhan undang-undang PLT dan menyerahkan pengisytiharan tahunan kepada SSM.

  Bolehkah PLT ditukar kepada Syarikat Sendirian Berhad (Sdn Bhd)?

  Tidak, PLT mesti ditutup dan Sdn Bhd baharu akan diperbadankan selepas itu.

  maya ai powered company secretary chat assistant
  Inginkan jawapan segera?

  Emel kami di [email protected] atau WhatsApp +60-175159832

  Hubungi Kami

   Powered by MISHU AI
   Maya

   Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

   Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

   Let's get started. How can I help you today?

   Scroll to top
   Dikuasai oleh MISHU AI
   Maya

   Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

   Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

   Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?