fbpx
panduan pemberhentian pekerja di malaysia menurut undang undang pekerjaan

Panduan Pemberhentian Pekerja Di Malaysia

Buat topik sensitif seperti pemberhentian pekerja, pemilik bisnes di Malaysia sering risau tentang cara menangani isu tersebut sambil patuh sepenuhnya dengan undang-undang. 

staff hr yang bagus menjalankan proses pemberhentian pekerja secara profesional dan patuh kepada undang undang
Tapi janganlah lupa senyum!

Oleh itu, kami telah menyediakan jawapan untuk sepuluh soalan yang paling sering diajukan mengenai penamatan kontrak pekerjaan dengan rujukan dari akta-akta berikut: 

Kami juga telah menyertakan soalan bonus – pertanyaan yang seharusnya anda tanyakan . 

Jom mulakan.

1. Apa jenis-jenis pemberhentian pekerjaan?

Ya, istilah ‘pemberhentian pekerjaan’ merujuk kepada penamatan hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja, dan ada beberapa cara berbeza penamatan ini boleh berlaku. 

Jenis PemberhentianDefinisi
Pemberhentian SukarelaKeputusan pekerja untuk menamatkan pekerjaan secara sukarela.
Pemberhentian Tak SukarelaMajikan menamatkan kontrak pekerjaan pekerja.
Pemberhentian Atas SebabPenamatan hubungan pekerjaan disebabkan kesalahan disiplin yang teruk atau pelanggaran kontrak.
Pemberhentian Tanpa SebabPenamatan hubungan pekerjaan tanpa kesalahan atau kesalahan khusus oleh pekerja.
Pemecatan TerancangBila pekerja meletak jawatan disebabkan persekitaran kerja tidak adil yang dirancang oleh majikan.
Keadaan Berlebihan PekerjaPemberhentian disebabkan posisi tertentu tidak lagi wujud atau keperluan untuk mengurangkan jumlah pekerja.
Pemberhentian Masa PercubaanPenamatan pekerjaan semasa tempoh percubaan, biasanya atas sebab-sebab yang berkaitan dengan prestasi.

Selain pemecatan terancang dan pemberhentian tanpa sebab, semua jenis pemberhentian lain adalah lumrah hubungan majikan-pekerja.

2. Apa alasan yang sah untuk pemberhentian?

Alasan yang paling biasa untuk pemecatan ialah salah laku pekerja, seperti: 

 • Masalah disiplin
 • Prestasi yang kekal merosot
 • Disabitkan kesalahan jenayah

Alasan-alasan ini tergolong dalam pemecatan atas sebab, dan majikan perlu memberikan bukti salah laku disiplin atau prestasi yang tidak memuaskan. 

Selain itu, Seksyen 12 (3) Akta Pekerjaan membenarkan pemecatan atas alasan berikut: 

 • Anda merancang untuk menghentikan operasi perniagaan.
 • Perniagaan anda tidak lagi memerlukan pekerja itu untuk tujuan mereka diupah.
 • Pekerja enggan dipindahkan ke lokasi kerja yang berbeza.
 • Penjualan, pemindahan, atau perubahan milikan perniagaan anda.

Alasan-alasan ini termasuk dalam keadaan berlebihan pekerja dan mempunyai syarat-syarat tersendiri yang diterangkan di bawah.

3. Apa maksud ‘unfair dismissal’?

‘Unfair dismissal’ adalah istilah Bahasa Inggeris yang diterjemahkan kepada ‘pemecatan tidak adil’, dan merujuk kepada pekerja yang dipecat tanpa sebab yang jelas. 

Di bawah Seksyen 20 Akta Hubungan Industri 1967, pekerja yang percaya mereka telah dipecat secara tidak adil boleh membuat aduan kepada Jabatan Hubungan Industri dalam tempoh 60 hari dari hari terakhir mereka. 

Oleh itu, pastikan anda mempunyai alasan yang sah untuk pemecatan yang disokong dengan bukti yang kukuh. 

Kadang kala, tuntutan dibuat apabila pekerja tidak faham mengapa mereka dipecat!

4. Berapa surat amaran sebelum penamatan?

Meskipun di Malaysia sudah menjadi amalan untuk dua surat amaran tertulis sebelum surat penamatan akhir, Akta Pekerjaan sebenarnya tidak mewajibkan sebarang surat amaran. 

Majikan bebas untuk memberikan apa-apa bilangan surat amaran yang dianggap sesuai, dan lazimnya bergantung pada jenis salah laku.

Jangan kelirukan surat amaran dengan tempoh notis minimum – itu memang wajib! 

5. Apa format surat pemberhentian? 

Tidak ada format tertentu yang diperlukan oleh undang-undang, jadi kami sarankan surat pemberhentian pekerjaan ditulis seperti mana-mana komunikasi bisnes dalaman yang lain, yang bermakna: 

 • tujuan surat cukup jelas
 • tarikh-tarikh dan tempoh notis tepat
 • bukti sokongan termasuk
 • nada profesional sepanjang masa
 • menyediakan peluang untuk penerima mengajukan soalan

Untuk penerangan lebih terperinci tentang surat penamatan, sila rujuk panduan kami dalam lapan template surat HR yang terpenting.

6. Apa tempoh notis minimum penamatan?

Menurut Seksyen 12(2) Akta Pekerjaan, dalam keadaan biasa, pekerja dan majikan berhak kepada tempoh notis minimum seperti berikut: 

Tempoh PekerjaanTempoh Notis
Kurang daripada dua tahunEmpat minggu
Lebih daripada dua tetapi kurang daripada lima tahunEnam minggu
Lima tahun atau lebihLapan minggu

Logiknya jelas: semakin lama hubungan pekerja-majikan, semakin tinggi kebergantungan antara satu sama lain.

Waktu yang lebih panjang akan diperlukan untuk mencari pengganti yang sesuai, lantas tempoh notis yang lebih panjang diperlukan. 

Notis mesti dalam bentuk bertulis dan hari ia dikeluarkan adalah permulaan tempoh notis. 

7. Bolehkah pekerja dipecat serta-merta? 

Jika ada alasan sah, jawapannya adalah ya, dan ini biasanya berlaku dalam dua situasi: 

Bayaran gantian

Seksyen 13(1) Akta Pekerjaan membolehkan majikan memecat pekerja dengan serta-merta dengan membayar pampasan sama dengan gaji yang akan diperoleh selama tempoh notis atau bilangan hari yang masih ada dalam notis. 

Pelanggaran kontrak

Seksyen 13(2) Akta Pekerjaan membolehkan majikan menamatkan kontrak pekerjaan tanpa notis jika pekerja dengan sengaja melanggar syarat kontrak. 

Seperti yang sudah disebut, bukti kesalahan mesti diberikan untuk mengelak aduan ‘unfair dismissal’. 

8. Bolehkah pekerja dalam tempoh percubaan dipecat serta-merta? 

Ya, tetapi prosesnya tiada beza daripada memecat sebarang anggota staf yang lain. 

Walaupun tiada akta yang secara khusus merujuk kepada pekerja dalam tempoh percubaan, mereka mempunyai hak yang sama seperti pekerja biasa. 

Ini bermakna majikan masih memikul beban membuktikan pelanggaran kontrak yang boleh mengakibatkan pemecatan serta merta, dan pekerja boleh membuat aduan ‘unfair dismissal’ jika mereka rasa mereka ditamatkan secara tidak adil. 

9. Haruskah pampasan pemberhentian dibayar?

Ya, Peraturan Pekerjaan (Pemberhentian dan Manfaat Penyaraan) 1980 mempunyai bayaran minimum wajib untuk pekerja yang gaji mereka sehingga RM4,000 sebulan dan telah bekerja selama 12 bulan atau lebih: 

Tempoh PekerjaanPampasan
Kurang dari 2 tahun10 hari gaji untuk setiap tahun pekerjaan
Lebih daripada 2 tahun tetapi kurang daripada 5 tahun15 hari gaji untuk setiap tahun pekerjaan
5 tahun atau lebih20 hari gaji untuk setiap tahun pekerjaan

Bagi semua pekerja lain, ia bergantung pada apa yang dinyatakan dalam kontrak pekerjaan mereka. 

10. Apa akibat aduan ‘unfair dismissal’ diterima?

Terdapat dua bentuk pampasan yang biasa: 

 • Pengembalian posisi kepada bekas pekerja
 • Bayaran ganti rugi dalam bentuk pampasan dan gaji tertunggak

Secara amnya, pengembalian posisi jarang diarahkan kerana kedua-dua pihak biasanya tidak ingin melihat satu sama lain, apatah lagi bekerja bersama! 

Pampasan dihitung pada gaji sebulan untuk setiap 12 bulan pekerjaan. 

Selain daripada pengembalian posisi atau pampasan, pekerja boleh diberikan pampasan maksimum 24 bulan gaji tertunggak.

BONUS: Apa jawapan jangka masa panjang untuk isu pemberhentian pekerja?

Pastikan kontrak pekerjaan dan buku panduan pekerja yang jelas! 

Jika anda mencari jawapan untuk isu di Internet, kemungkinan besar buku panduan dan kontrak pekerjaan anda tidak cukup komprehensif. 

nota berselerak menunukkan buku panduan pekerja dan kontrak yang tidak teratur
Kuantiti tanpa kualiti tiada gunanya.

Kontrak dan buku panduan pekerja yang ditulis dengan baik akan menggariskan semua prosedur berkaitan pemecatan serta aspek-aspek lain dalam hubungan majikan-pekerja.

Biarkan MISHU merancang buku panduan dan kontrak pekerja anda

photo of consultant for hr advisory employee handbook

Pakar HR kami sentiasa bersedia untuk membincangkan keperluan bisnes anda.

Selain pemberhentian, buku panduan pekerja dan kontrak pekerjaan menentukan aspek-aspek lain pekerjaan seperti polisi cuti, kompensasi dan manfaat, dan lain-lain. Pekerja berkelakuan dan berprestasi lebih baik apabila diberikan peraturan yang jelas!

Powered by MISHU AI
Maya

Hello, I am Maya, your AI assistant. I have been trained to answer any questions about our services to make things easier and faster for you. Feel free to ask me anything!

Dont worry, for peace of mind, a human colleague will follow up after our chat to confirm important details and offer further assistance.

Let's get started. How can I help you today?

4 thoughts on “Panduan Pemberhentian Pekerja Di Malaysia

 1. Saya telah memberikan notis yang cukup mengikut contract pekerjaan bagi peletakan jawatan sebagai pengurus jabatan. Ianya telah diterima olih pihak pengurusan atasan yg bertangggung jawab keatas jabatan saya dan secara pricipal jawatan yg tertinggi dlm syarikat dari segi perundangan. Tetapi saya telah ditamatkan perhidmatan serta merta olih pengurusan lain yang mengawal (secara mutlak) operasi syarikat, jawatan beliau berada dibawah pengurusan atasan tadi. Tetapi tanda tangan notis peletakan olih pengurusan atasan tadi. Ini jika betul yang menjadi persoalan petama notis secukupnya mengikut contract telah diterima secara sah bagi perletakan jawatan dan yang kedua bolih ke penamatan perkhimatan disegerakan, ini bukan kes salah laku, jenayah atau telah menyebabkan kerugian dan kerosakan besar pada syarikat cuma keputusan peribadi dari seseorang yg merasakan dia berkuasa melakukan mengikut kehendaknya bukan undang2.

  1. Salam Abdul,

   Kami telah merujuk pertanyaan anda kepada pakar HR dan perundangan kami, dan berikut adalah maklum balas mereka:

   1. Dalam kes melibatkan individu yang boleh mengakses maklumat sensitif, syarat-syarat penamatan mungkin termasuk notis berbayar dan tidak perlu bekerja sepanjang tempoh notis untuk memastikan keselamatan data.
   2. TETAPI: Lazimnya, dalam situasi begini, majikan akan keluarkan surat penerimaan peletakan jawatan yang perlu menyatakan dengan jelas tarikh akhir dan syarat-syarat penamatan.
   3. Sebagai parti ketiga, pihak MISHU tidak berhak untuk tahu butiran surat ini.
   4. Pilihan terbaik adalah untuk membawa dokumen ini kepada pihak JTK dan meminta nasihat mereka kerana mereka berhak untuk melihat surat dan mesej antara pekerja dan majikan.
   5. Jika pihak JTK berpendapat ada alasan untuk menentang penamatan ini, mereka boleh memberitahu Abdul langkah-langkah untuk mengambil tindakan undang-undang.
   6. Sila klik pautan ini untuk pergi ke laman web JTK http://jtksm.mohr.gov.my/en/services/complaints

   Semoga jawapan kami dapat membantu Abdul selesaikan isu ini secepat mungkin.

   Yang benar,
   Pasukan Editorial MISHU

 2. Saya ada pertanyaan, jika seseorang pekerja yang masih dalam tempoh percubaan, adakah pekerja tersebut boleh memohon untuk diturunkan jawatan atau pangkat sekiranya tidak dapat mencapai prestasi yang baik semasa percubaan ? Atau pekerja itu merasa jawatan yang diberi tidak sesuai dengannya. Mohon penjelasan.

  1. Salam Marmin,

   Kami telah ajukan pertanyaan anda kepada pakar HR kami, dan berikut adalah jawapan beliau:

   1. Pekerja memang berhak minta turun pangkat ke jawatan lain.

   2. Walaubagaimanapun, syarikat tersebut mesti mempunyai kekosongan untuk jawatan tersebut.

   2.1. Contoh: Jika seseorang diambil sebagai eksekutif HR tetapi tidak boleh menjalankan tugas semasa tempoh percubaan, mereka boleh meminta turun pangkat.
   Jika tiada kekosongan untuk jawatan yang diminta, permintaan boleh ditolak.

   3. Jika dilantik untuk suatu jawatan dan rasa tidak mampu menjalankan tugas, pekerja boleh meminta untuk berpindah ke jabatan lain, dan permintaan mereka boleh diluluskan jika
   Permintaan boleh diluluskan jika:

  2. Mereka mempunyai kelayakan atau pengalaman untuk pekerjaan lain.
  3. Terdapat kekosongan dalam jabatan lain.
  4. 4. Jika tiada kekosongan atau mereka tidak mempunyai kelayakan yang diperlukan, permintaan boleh ditolak.

   Kami harap jawapan ini boleh membantu saudara selesaikan isu di tempat kerja, dan jika ada pertanyaan lagi, ajukan saja 🙂

   Sekian
   Pasukan Editorial MISHU

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

Scroll to top
Dikuasai oleh MISHU AI
Maya

Selamat sejahtera, saya Maya, "AI Assistant" anda. Saya telah dilatih untuk menjawab sebarang soalan tentang perkhidmatan kami untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan anda. Jangan ragu untuk bertanya kepada saya apa-apa!

Jangan risau, rakan sekerja saya akan membuat susulan selepas sembang kami untuk mengesahkan butiran penting dan menawarkan bantuan lanjut.

Mari kita mulakan. Bagaimana saya boleh membantu anda hari ini?